Download Print this page

Philips SRU5150/86 Instructions For Use Manual: Trenger Du Hjelp

Philips universal remote control sru5150 5 out of 9 av devices.
Hide thumbs

Advertisement

Manual_SRU5150_86
Bruksanvisning
MEM FULL kommer til syne på displayet mens du legger til en ekstra (avansert)
funksjon eller når du prøver å lære en knapp.
Det er ikke mulig å legge til flere funksjoner for den utvalgte enheten eller minnet til
SRU 5150 er fullt. Gjenopprett alle de opprinnelige funksjonene på fjernkontrollen for å
lage plass i minnet. Les om 'Gjenopprette de opprinnelige innstillingene av fjernkontrollen'
under 4. 'Ekstra muligheter'. Alle brukerinnstillinger vil da bli slettet.
Fjernkontrollen går ikke inn i innstillingsmodus når du trykker på SELECT.
Sjekk om statusindikator for batteri (
(batteriene nesten utladet). Hvis det er tilfelle, legg i nye batterier.
Bare 5 enheter kan velges under innstillingen.
Maksimum antall enheter (5) for SRU 5150 er allerede innstilt.
Du kan ikke velge andre typer enheter uten først å tømme hele minnet.
I så fall, se 'Gjenopprette de opprinnelige innstillingene av fjernkontrollen' under
4. 'Ekstra muligheter'. Alle brukerinnstillinger vil da bli slettet.

Trenger du hjelp?

Du må gjerne kontakte oss hvis du har spørsmål som gjelder SRU 5150-kontrollen.
Du finner kontaktinformasjon etter listen over tilleggsfunksjoner bakerst i bruksanvisningen.
Les bruksanvisningen nøye før du ringer. Du kan løse de fleste problemene selv. Når du
ringer hjelpelinjen (brukerstøtten) vår, må du passe på å ha enheten ved siden av deg slik
at operatørene våre kan hjelpe deg å avgjøre om fjernkontrollen virker som den skal.
Modellnummeret på din Philips universal fjernkontroll er SRU 5150/86.
Kjøpedato:
66
24-04-2007
15:42
) på displayet begynner å blinke
......../ ......../ ........
(dag/måned/år)
Pagina 66

Advertisement

Chapters

   Also See for Philips SRU5150/86

   Related Manuals for Philips SRU5150/86

This manual also for:

Sru 5150

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: