Download Print this page

Philips SRU5150/86 Instructions For Use Manual: Extra Möjligheter; Lägga Till Extrafunktioner; Ta Bort Enheter

Philips universal remote control sru5150 5 out of 9 av devices.
Hide thumbs

Advertisement

Manual_SRU5150_86
4. Extra möjligheter
Lägga till extrafunktioner
Observera: Du kan bara lägga till funktioner som fanns på den ursprungliga fjärrkontrollen
för enheten.
1
Håll ner XTRA i tre sekunder:
- tänder bakgrundsbelysningen (om den är aktiverad).
- i rutan visas '
- de knappar som kan användas blinkar.
Fjärrkontrollen är nu i avancerat funktionsläge.
Använd 3 och 4 för att välja den extrafunktion du vill lägga till eller ändra.
2
Bekräfta med OK.
I rutan visas '
3
Lägg de båda fjärrkontrollerna på en plan yta (t.ex. ett
soffbord) och rikta dem mot varandra med ca 5 - 10 cm
mellan dem.
4
Tryck på funktionsknappen på den ursprungliga
fjärrkontrollen (t.ex. knappen AMBILIGHT på
fjärrkontrollen) eller tryck på 1 om du vill gå tillbaka till steg 2.
I rutan visas '
Extrafunktionen har lagts till med framgång.
Om rutan visar 'ERROR' eller 'MEM FULL', börjar du om från steg 1.
Se även "Felsökning" 6. 'Support'.
Aktivering / använda en extra (avancerad) funktion
1
Använd SELECT för att välja önskad enhet, t.ex. DVD.
Bekräfta med OK.
2
Tryck på XTRA.
Den senast valda funktionen för den enheten visas i rutan,
t.ex. DVD-SHOWVIEW.
De knappar som kan användas blinkar.
Använd 3 och 4 för att välja den funktion som du vill
3
aktivera, t.ex. DVD-ZOOM.
Tryck på OK för att aktivera funktionen.
4
Tryck på XTRA igen för att gå tillbaka till normalt
användningsläge.

Ta bort enheter

Exempel på TV:
1
Håll SETUP intryckt i 3 sekunder:
bakgrundsbelysningen tänds (om den är aktiverad).
'
', '
knapparna som kan användas blinkar.
24-04-2007
15:42
' och '
'.
', '
' och '
' tillsammans med t.ex. 'TV-AMBILIGHT LEARN OK'.
' och 'TV?' visas i teckenfönstret.
Pagina 53
Bruksanvisning
' tillsammans med 'LEARNING'.
53

Advertisement

Chapters

   Also See for Philips SRU5150/86

   Related Manuals for Philips SRU5150/86

This manual also for:

Sru 5150

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: