Download Print this page

Philips SRU5150/86 Quick Start Manual

Philips universal remote control sru5150 5 out of 9 av devices.
Hide thumbs
   

Advertisement

QSG_SRU5150_86v2
02-03-2007
10:07
Pagina 1

Quick Start Guide

EN
1
• Switch on device (e.g.TV).
• Remove strip to activate
1
batteries.
> The display shows 'T T V V ? ? '.
2
• Select device (4), e.g.TV.
• Confirm (OK).
• Select brand (3 or 4).
3
• Confirm (OK).
4
• Keep y y pressed until the
1
device (e.g.TV) responds.
• When the device (e.g.TV)
responds, release y y
immediately.
5
• Check if you can operate all functions on the
device (e.g.TV) with the remote control.
• If this is not the case, continue with step 6.
• To set up the remote control for other devices,
follow the instructions under step 6.
6
• Keep SETUP pressed for
three seconds.
> The display shows 'T T V V ? ? '.
• Continue from step 2.
3128 145 2168.1
Printed in Portugal
Vejledning til hurtig start
DK
1
• Tænd for apparatet
(f.eks.TV'et).
1
• Fjern strimmelen for at
aktivere batterierne.
> Displayet viser 'T T V V ? ? '.
2
• Vælg apparat (4), f.eks.TV.
• Bekræft (OK).
• Vælg mærke (3 eller 4).
3
• Bekræft (OK).
4
• Hold y y trykket ned, indtil
1
apparatet (f.eks.TV'et)
reagerer.
• Når apparatet (f.eks.TV'et)
reagerer, slippes y y omgående.
5
• Kontrollér, om du kan betjene alle apparatets
(f.eks.TV'ets) funktioner med fjernbetjeningen.
• Hvis du ikke kan det, skal du fortsætte med trin 6.
• Hvis du ønsker at indstille fjernbetjeningen til andre
apparater, skal du følge instruktionerne under trin 6.
6
• Hold SETUP trykket ned i
tre sekunder.
> Displayet viser 'T T V V ? ? '.
• Fortsæt fra trin 2.
N'MW/RM/0407
3128 145 2168.1
Printed in Portugal
Snabbstartguide
SV
1
• Koppla på enheten (f.ex.TV).
• Dra ut skyddsremsan för att
1
aktivera batterierna.
> I rutan visas 'T T V V ? ? '.
2
• Välj enheten (4), f.ex.TV.
• Bekräfta (OK).
• Välj märket (3 eller 4).
3
• Bekräfta (OK).
4
• Håll ner y y tills enheten
1
(t.ex.TV:ns) svarar.
• När enheten device (t.ex.TV)
svarar ska du omedelbart
släppa upp y y .
5
• Kontrollera att du kan styra enhetens (t.ex.TV:ns)
alla funktioner med fjärrkontrollen.
• Om du inte kan det fortsätter du med steg 6.
• För att ställa in fjärrkontrollen för andra enheter följer
du anvisningarna i steg 6.
6
• Håll ner SETUP i
tre sekunder.
> I rutan visas 'T T V V ? ? '.
• Fortsätt från steg 2.
N'MW/RM/0407
3128 145 2168.1
Printed in Portugal
Guide de démarrage rapide
FR
1
• Allumez l'appareil
(par ex. la télé).
1
• Retirez la bande pour activer
les piles.
> L'écran affiche 'T T V V ? ? '.
2
• Sélectionnez l'appareil (4),
par ex. la télé.
• Confirmez (OK).
3
• Sélectionnez la marque
(3 ou 4).
• Confirmez (OK).
4
• Tenez y y enfoncé jusqu'à ce
1
que l'appareil (par ex. la télé)
réagisse.
• Quand l'appareil (par ex. la
télé) réagit, relâchez
immédiatement y y .
5
• Vérifiez si vous pouvez commander toutes les
fonctions de l'appareil (par ex. la télé) avec la
télécommande.
• Si ce n'est pas le cas, passez à l'étape 6.
• Pour configurer la télécommande pour d'autres
appareils, suivez les instructions sous l'étape 6.
6
• Tenez SETUP enfoncé
trois secondes.
> L'écran affiche 'T T V V ? ? '.
• Continuez à partir de l'étape 2.
N'MW/RM/0407
3128 145 2168.1
Printed in Portugal
N'MW/RM/0407

Advertisement

   Also See for Philips SRU5150/86

   Related Manuals for Philips SRU5150/86

   Summary of Contents for Philips SRU5150/86

  • Page 1: Quick Start Guide

    QSG_SRU5150_86v2 02-03-2007 10:07 Pagina 1 Quick Start Guide • Switch on device (e.g.TV). • Remove strip to activate batteries. > The display shows ‘T T V V ? ? ‘. • Select device (4), e.g.TV. • Confirm (OK). • Select brand (3 or 4). •...

  • Page 2

    QSG_SRU5150_86v2 02-03-2007 10:07 Pagina 2 Verkorte handleiding • Zet het apparaat (bv. de tv) aan. • Haal de strip weg om de batterijen gebruiksklaar te maken. > In het display verschijnt ‘T T V V ? ? ‘. • Kies het apparaat (4), bijv.

This manual also for:

Sru5150

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: