Download Print this page

Philips SRU5150/86 Instructions For Use Manual: Apparaten Verwijderen; Aanleren Van Toetsfuncties

Philips universal remote control sru5150 5 out of 9 av devices.
Hide thumbs

Advertisement

Manual_SRU5150_86
Gebruiksaanwijzing

Apparaten verwijderen

Voorbeeld van TV:
1
Houd SETUP gedurende 3 seconden ingedrukt:
de achtergrondverlichting wordt (indien mogelijk)
ingeschakeld.
op het display wordt '
weergegeven.
de toetsen die u kunt gebruiken, knipperen.
Gebruik 'omhoog' 3 of 'omlaag' 4 om 'DELETE TV'
2
(TV afsluiten) onder in de lijst te selecteren.
3
Druk op OK om de TV-modus te beëindigen.
Op het display wordt 'DEVICE DELETED' (Apparaat
afgesloten) weergegeven.
De TV-modus is afgesloten.

Aanleren van toetsfuncties

Als u bepaalde functies van uw originele afstandsbediening mist op de SRU 5150,
dan kan deze de betreffende functies aanleren van de originele afstandsbediening.
U kunt een functie onder elk van de beschikbare toetsen van de SRU 5150 opslaan,
behalve onder XTRA (LEARN) en SELECT (SETUP).
Elke functie die reeds onder een toets opgeslagen was, wordt gewist.
1
Zorg ervoor dat u de originele afstandsbediening bij de hand heeft.
2
Gebruik SELECT om het gewenste apparaat te kiezen.
Bijvoorbeeld DVD.
3
Plaats beide afstandsbedieningen op een vlakke
ondergrond (bijvoorbeeld op de salontafel) en richt ze met
de bovenkanten naar elkaar met ongeveer 5 tot 10 cm
afstand ertussen.
4
Houd LEARN en de toets waaraan u wil aanleren op de
SRU 5150 tegelijk gedurende 3 seconden ingedrukt,
tot '
' begint te branden samen met 'LEARNING'.
5
Druk op de toets die u wil kopiëren van de originele afstandsbediening.
begint te branden. De afstandsbediening is de functie nu aan het aanleren.
Wanneer de afstandsbediening de functie aangeleerd heeft, dan verschijnt in het
display 'LEARN OK' om te bevestigen dat het signaal opgeslagen is.
Als in het display 'ERROR' of 'MEM FULL' verschijnt, begin dan opnieuw vanaf
stap 1. Zie ook 'Verhelpen van storingen' onder 6. 'Ondersteuning'.
36
24-04-2007
15:42
', '
Pagina 36
' en 'TV?'

Advertisement

Chapters

   Also See for Philips SRU5150/86

   Related Manuals for Philips SRU5150/86

This manual also for:

Sru 5150

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: