Download Print this page

Philips SRU5150/86 Instructions For Use Manual: Ekstra Funktioner

Philips universal remote control sru5150 5 out of 9 av devices.
Hide thumbs

Advertisement

Manual_SRU5150_86
3
/ DISC . . . . . . . . . . - TV-funktion: tekst-tv til/fra.
/ HDD. . . . . . . . . . . - TV-funktion: tekst hold.
/ SUBTITLE . . . . - TV-funktion: bred skærm TV.
/ FAV(oritter) . . . . - TV-funktion: tekst fra
4 MENU. . . . . . . . . . . . . . slår menu til eller fra.
5 OK . . . . . . . . . . . . . . . . . bekræfter dit valg.
6 INFO. . . . . . . . . . . . . . . viser kanalinformation på TV-skærmen.
7 s s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . slår lyden fra på TV-apparatet.
8 - VOL + . . . . . . . . . . . . . regulerer lydstyrken på TV-apparatet.
9 Taltaster . . . . . . . . . . . - TV-funktion: til direkte valg af kanaler og andre funktioner.
0 AV . . . . . . . . . . . . . . . . . skifter mellem eksterne udgange på dit udstyr.
! 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . - TV-funktion: rød tekst-tv tast*.
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - TV-funktion: Indeks.
6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . - TV-funktion: blå tekst-tv tast*.
9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - TV-funktion: grøn tekst-tv tast*.
0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - VCR/DVD-funktion: optag.
; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - TV-funktion: gul tekst-tv tast*.
@ -/--. . . . . . . . . . . . . . . . . . vælger mellem 1- og 2-cifrede kanalnumre.
# 2
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . - vælger forrige kanal /program.
SURROUND . . . . . . . - vælger surround-funktioner.
$ - PROG +. . . . . . . . . . . vælger forrige eller næste kanal.
% BACK . . . . . . . . . . . . . . går ét niveau tilbage i menuen eller slår menuen fra.
^ Markørtaster . . . . . . . markør op, ned, til venstre, til højre i en menu.
& GUIDE . . . . . . . . . . . . . STB-funktion: åbner den elektroniske TV-programguide.
* y y (Standby) . . . . . . . . . . slår TV, DVD,VCR, AMP, CD eller STB til eller fra.
( SETUP . . . . . . . . . . . . . - sætter fjernbetjeningen i indstillingsfunktion.
SELECT . . . . . . . . . . . . - tænder for baggrundslyset (hvis aktiveret).
* Bemærk: Hvis du ønsker at anvende farvetaster som farvevalgstaster i DVDR-HDD-funktion,
skal du indlære farvevalgsfunktionerne under den ekstra funktionstast XTRA.
Se 'Tilføjelse af ekstra funktioner' under 4. 'Ekstra muligheder'.

Ekstra funktioner

For hvert apparat, som er indstillet i fjernbetjeningen, kan der føjes ekstra (avancerede)
funktioner til fjernbetjeningen. Se 'Tilføjelse af ekstra funktioner' herefter.
En oversigt over ekstra (avancerede) funktioner for de forskellige apparater findes i listen
over 'Ekstra funktioner' bagest i denne vejledning.
24-04-2007
15:42
- DVD-funktion: diskmenu.
- DVD-R-funktion: menu for harddiskdrev.
- DVD-funktion: undertekst.
- SAT-funktion: liste over favoritkanaler.
- AMP-funktion: kildevalgstaster
(TV, DVD,VCR,TUNER, CD, AUX).
- VCR/DVD-funktion: tilbagespoling.
- VCR/DVD-funktion: afspil.
- VCR/DVD-funktion: fremspoling.
- VCR/DVD-funktion: stop.
- VCR/DVD-funktion: pause.
- vælger apparatets funktioner. Kun apparater, som er indstillet
i fjernbetjeningen, kan vælges.
Pagina 43
Vejledning
43

Advertisement

Chapters

   Also See for Philips SRU5150/86

   Related Manuals for Philips SRU5150/86

This manual also for:

Sru 5150

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: