Download Print this page

Philips SRU5150/86 Instructions For Use Manual Page 59

Philips universal remote control sru5150 5 out of 9 av devices.
Hide thumbs

Advertisement

Manual_SRU5150_86
Anmerkninger:
Det er allerede batterier i fjernkontrollen.
Hvis du vil innstille fjernkontrollen til å betjene TV-apparatet, kan du hoppe over trinn 3.
Hvis det er en Philips-enhet, kan du hoppe over trinn 5.
Du kan gå ut av innstillingsmodus når du vil ved å trykke på SETUP i tre sekunder.
Når den er blitt installert, kan ikke enheten slettes fra listen over enheter. Det er bare
merkenavnet som kan endres (for eksempel hvis du ønsker å betjene en enhet av et
annet merke). Vil du slette en enhet, må du slette hele minnet. I så fall, se 'Gjenopprette
de opprinnelige innstillingene av fjernkontrollen' under 4. 'Ekstra muligheter'.
1
Slå på enheten du vil innstille fjernkontrollen for. Hvis enheten er en DVD-spiller/-
opptaker eller videospiller, sett inn en plate eller et bånd og start avspillingen.
2
Trekk ut vernestrimmelen fra batteri
rommet for å aktivere batteriene.
Hvis det ikke er lett å trekke strimmelen ut, åpne
batterirommet slik at du får tak i den.
Fjernkontrollen vil straks gå inn i innstillingsmodus:
- displayet viser '
- bakgrunnsbelysningen slås på;
- knappene som kan brukes, blinker.
Fjernkontrollen er nå klar til å innstilles for å betjene TV-apparatet ditt.
Velg 4 for å velge enheten du vil innstille
3
fjernkontrollen for (se tabellen på foregående side).
4
Bekreft med OK.
Displayet viser '
Knappene som kan brukes, blinker.
Velg 4 og 3 for å velge merket på utstyrsenheten.
5
Hvis merket på enheten ikke finnes på listen, kan du velge
et annet merke.
6
Bekreft med OK.
7
Hold y y trykket til enheten reagerer.
Displayet viser '
8
Rett fjernkontrollen mot enheten.
Nå begynner fjernkontrollen å avgi alle kjente 'av- (standby)'
koder, en etter en. Hver gang det sendes en kode,
vises den på displayet: 'TEST 01, 0 2, 03', osv.
24-04-2007
15:42
', '
' og 'TV?';
' og 'PHILIPS?'.
'.
Pagina 59
Bruksanvisning
59

Advertisement

Chapters

   Also See for Philips SRU5150/86

   Related Manuals for Philips SRU5150/86

This manual also for:

Sru 5150

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: