Download Print this page

Philips SRU5150/86 Instructions For Use Manual: Hulp Nodig

Philips universal remote control sru5150 5 out of 9 av devices.
Hide thumbs

Advertisement

Manual_SRU5150_86
MEM FULL verschijnt in het display terwijl een extra (geavanceerde) functie
toegevoegd wordt of wanneer u probeert een toets aan te leren.
Er kunnen geen functies meer toegevoegd worden voor het gekozen apparaat of het
geheugen van de SRU 5150 is vol. Herstel alle oorspronkelijke functies van uw
afstandsbediening om ruimte te maken in het geheugen. Zie hiervoor 'Herstellen van de
oorspronkelijke functies van de afstandsbediening' onder 4. 'Extra mogelijkheden'.
Alle eigen instellingen worden dan gewist.
De afstandsbediening gaat niet in de stand 'Instellen' na het indrukken van SELECT.
Controleer of de batterijstatusindicator (
(batterijen bijna leeg). Zo ja, plaats dan nieuwe batterijen.
Tijdens het instellen kunnen maar 5 apparaten gekozen worden.
Het maximumaantal apparaten (5) voor de SRU 5150 is reeds ingesteld.
Er kunnen geen andere apparaattypes gekozen worden behalve als u het hele geheugen
leegmaakt. Zie hiervoor 'Herstellen van de oorspronkelijke functies van de
afstandsbediening' onder 4. 'Extra mogelijkheden'.
Alle eigen instellingen worden dan gewist.

Hulp nodig?

Mocht u vragen hebben over de SRU 5150, dan kunt u altijd contact opnemen met ons.
U vindt onze gegevens aan het einde van de lijst met extra functies achterin deze
gebruiksaanwijzing.
Leest u deze gebruiksaanwijzing aandachtig voor u opbelt. De meest problemen kunt u zelf
oplossen. Als u onze hulplijn belt, zorg er dan voor dat het apparaat in de buurt staat zodat
nagegaan kan worden of uw afstandsbediening op de juiste manier werkt.
Het typenummer van uw Philips universele afstandsbediening is SRU 5150/86.
Aankoopdatum:
24-04-2007
15:42
) in het display knippert
......../ ......../ ........
(dag/maand/jaar)
Pagina 39
Gebruiksaanwijzing
39

Advertisement

Chapters

   Also See for Philips SRU5150/86

   Related Manuals for Philips SRU5150/86

This manual also for:

Sru 5150

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: