Download Print this page

Philips SRU5150/86 Instructions For Use Manual: Har Du Brug For Hjælp

Philips universal remote control sru5150 5 out of 9 av devices.
Hide thumbs

Advertisement

Manual_SRU5150_86
Vejledning
MEM FULL vises på displayet, mens en ekstra (avanceret) funktion tilføjes eller når
der gøres forsøg på at kopiere en tast.
Der kan ikke føjes flere funktioner til det valgte apparat, eller der er ikke mere plads i
SRU 5150'ens hukommelse. Aktivér fjernbetjeningens oprindelige funktioner for at få mere
plads i hukommelsen. Se 'Aktivering af fjernbetjeningens oprindelige funktioner' under
4. 'Ekstra muligheder'. Alle brugerindstillinger vil så blive slettet.
Fjernbetjeningen kommer ikke i indstillingsfunktion, når der trykkes på SELECT.
Kontrollér, om batteriindikatoren (
brugt op). Hvis den gør det, skal der sættes nye batterier i.
Kun 5 apparater kan vælges under indstillingen.
Det maksimale antal apparater (5) for SRU 5150'en er allerede indstillet.
Det er ikke muligt at vælge andre typer apparat, medmindre du sletter hele hukommelsen.
Se 'Aktivering af fjernbetjeningens oprindelige funktioner' under 4. 'Ekstra muligheder'.
Alle brugerindstillinger vil så blive slettet.
Har du brug for hjælp?
Hvis du har nogen spørgsmål om SRU 5150'en, så kan du altid kontakte os. Du kan finde
vore kontaktoplysninger efter listen over ekstra funktioner bagest i denne vejledning.
Inden du ringer, skal du læse denne vejledning omhyggeligt igennem. Du vil sikkert kunne
løse de fleste problemer selv. Når du ringer til vores hjælpetelefon, bedes du stille/sætte dig
foran udstyret, så vores personale kan hjælpe dig med at kontrollere, om din fjernbetjening
fungerer rigtigt.
Modelnummeret på din Philips universalfjernbetjening er SRU 5150/86.
Købsdato:
48
24-04-2007
15:42
) på displayet blinker (batteristrømmen er næsten
......../ ......../ ........
(dag/måned/år)
Pagina 48

Advertisement

Chapters

   Also See for Philips SRU5150/86

   Related Manuals for Philips SRU5150/86

This manual also for:

Sru 5150

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: