Download Print this page

Philips SRU5150/86 Instructions For Use Manual: Ekstra Funksjoner

Philips universal remote control sru5150 5 out of 9 av devices.
Hide thumbs

Advertisement

Manual_SRU5150_86
3
/ DISC . . . . . . . . . . - TV modus: tekst-TV av/på.
/ HDD. . . . . . . . . . . - TV-modus: tekst hold.
/ SUBTITLE . . . . - TV-modus: bredskjerm TV.
/ FAV(oritter) . . . . - TV-modus: tekst av.
4 MENU. . . . . . . . . . . . . . slår menyen av og på.
5 OK . . . . . . . . . . . . . . . . . bekrefter valget.
6 INFO. . . . . . . . . . . . . . . viser kanalinformasjon på skjermen.
7 s s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TV-lyd av.
8 - VOL + . . . . . . . . . . . . . justerer TV-volumet.
9 Sifferknapper. . . . . . . - TV-modus: direkte valg av kanaler og andre funksjoner.
0 AV . . . . . . . . . . . . . . . . . veksler mellom eksterne innganger på utstyret ditt..
! 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . - TV-modus: rød tekst-TV-knapp*.
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - TV-modus: oversikt.
6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . - TV-modus: blå tekst-TV-knapp*.
9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - TV-modus: grønn tekst-TV-knapp*.
0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - VCR/DVD-modus: opptak.
; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - TV-modus: gul tekst-TV-knapp*.
@ -/--. . . . . . . . . . . . . . . . . . velger mellom én- og to-sifrete kanalnumre.
# 2
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . - velger tidligere kanal / program.
SURROUND . . . . . . . - velger surroundmoduser.
$ - PROG +. . . . . . . . . . . velger en tidligere eller neste kanal.
% BACK . . . . . . . . . . . . . . hopper tilbake ett nivå i menyen eller slår av menyen.
^ Markørknapper. . . . . markør opp, ned, venstre, høyre i en meny.
& GUIDE . . . . . . . . . . . . . STB-modus: åpner elektronisk TV-programoversikt.
* y y (Standby) . . . . . . . . . . slår TV, DVD,VCR, AMP, CD eller STB av og på.
( SETUP . . . . . . . . . . . . . - slår fjernkontrollen over på innstillingsmodus.
SELECT . . . . . . . . . . . . - slår på bakgrunnsbelysningen (hvis aktivert).
* Merk: Hvis du ikke vil bruke fargetastene som fargevalgtaster i DVDR-HDD-modus,
bør du lære fargevalgfunksjonene til den ekstra funksjonsknappen XTRA.
Se i så fall 'Legge til ekstra funksjoner' under 4. 'Ekstra muligheter'.

Ekstra funksjoner

Det er mulig å legge til ekstra (avanserte) funksjoner for hver enhet fjernkontrollen er
innstilt for. Se i så fall 'Legge til ekstra funksjoner' i neste kapittel.
For en oversikt over ekstra (avanserte) funksjoner for ulike enheter,
se listen under 'Ekstra funksjoner' bak i heftet.
24-04-2007
15:42
- DVD-modus: disc menu (platemeny).
- DVD-R-modus: Harddisk-meny.
- DVD-modus: filmtekster.
- SAT-modus: oversikt over favorittkanaler
- AMP-modus (forsterker): Knapper for valg av kilde (TV, DVD,
VCR,TUNER, CD, AUX).
- VCR/DVD-modus: spol tilbake.
- VCR/DVD-modus: spill av.
- VCR/DVD-modus: spol frem.
- VCR/DVD-modus: stopp.
- VCR/DVD-modus: pause.
- velger enhetsmoduser. Du kan bare velge enheter som
fjernkontrollen er innstilt for.
Pagina 61
Bruksanvisning
61

Advertisement

Chapters

   Also See for Philips SRU5150/86

   Related Manuals for Philips SRU5150/86

This manual also for:

Sru 5150

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: