Download Print this page

Philips SRU5150/86 Instructions For Use Manual: Lære Viktige Funksjoner

Philips universal remote control sru5150 5 out of 9 av devices.
Hide thumbs

Advertisement

Manual_SRU5150_86
Bruk up (opp) 3 eller down (ned) 4 for å velge
2
'DELETE TV' nederst i listen.
3
Trykk på OK for å slette TV-enhetsmodusen.
Skjermen viser 'DEVICE DELETED'.
TV-enhetsmodusen er slettet.
Lære viktige funksjoner
Hvis det finnes funksjoner på den opprinnelige fjernkontrollen som du ikke har på
SRU 5150, kan den lære disse funksjonene fra den gamle fjernkontrollen.
Du kan lagre en funksjon under en av de tilgjengelige knappene på SRU 5150, bortsett fra
XTRA (LEARN) og SELECT (SETUP).
Hvis det allerede er lagret en funksjon under en knapp, vil den bli slettet.
1
Sørg for å ha den opprinnelige fjernkontrollen for hånden.
2
Bruk SELECT når du vil velge en enhet. F.eks. DVD.
3
Legg begge fjernkontrollene på et flatt underlag
(som f.eks. et salongbord) og rett dem inn hode-mot-hode
med ca. 5 - 10 cm mellom dem.
4
Hold LEARN og knappen du ønsker å lære på SRU 5150
trykket samtidig i 3 sekunder, til '
'LEARNING'.
5
Trykk på knappen du vil kopiere på den opprinnelige
fjernkontrollen.
lyser. Fjernkontrollen lærer nå funksjonen.
Når fjernkontrollen har lært funksjonen, kommer 'LEARN OK' til syne på displayet
for å bekrefte at signalet ble lagret.
Hvis displayet viser 'ERROR' eller 'MEM FULL', begynn på nytt fra trinn 1.
Se også 'Problemløsing' under 6. 'Brukerstøtte'.
24-04-2007
15:42
' lyser sammen med
Pagina 63
Bruksanvisning
63

Advertisement

Chapters

   Also See for Philips SRU5150/86

   Related Manuals for Philips SRU5150/86

This manual also for:

Sru 5150

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: