Download Print this page

Philips SRU5150/86 Instructions For Use Manual: Brug Af Fjernbetjeningen; Taster Og Funktioner

Philips universal remote control sru5150 5 out of 9 av devices.
Hide thumbs

Advertisement

Manual_SRU5150_86
Vejledning
9
Når apparatet reagerer, slippes y y omgående.
Fjernbetjeningen har nu fundet en kode, der virker med dit apparat.
'SETUP OK' vises på displayet.
Hvis apparatet ikke reagerer og 'LIST END' vises, er der ikke fundet en kode til
apparatet. Hvis fjernbetjeningen skal kunne betjene apparatet, skal den lære den
oprindelige fjernbetjenings funktioner, en tast ad gangen. Se 'Indlæring af tastfunktioner'
under 4. 'Ekstra muligheder'.
10
Kontrollér, om du kan betjene alle apparatets funktioner med fjernbetjeningen.
Hvis du kan det, er fjernbetjeningen klar til at betjene apparatet.
Baggrundslyset slukkes.
Hvis du ikke kan det, skal du fortsætte med trin 11.
Hvis du ønsker at indstille fjernbetjeningen til at betjene andre apparater, skal du
fortsætte med trin 11.
11
Hold SELECT trykket ned i 3 sekunder:
- displayet viser '
- baggrundslyset tændes.
- de taster, som kan anvendes, blinker.
Fjernbetjeningen er nu i indstillingsfunktion.
12
Fortsæt indstillingen fra trin 3.
Hvis et apparat efter flere forsøg stadig ikke reagerer eller ikke reagerer
korrekt på alle tastkommandoer, kan fjernbetjeningen ikke finde en kode til
apparatet. Hvis fjernbetjeningen skal kunne betjene apparatet, skal den lære
den oprindelige fjernbetjenings funktioner, en tast ad gangen.
Se 'Indlæring af tastfunktioner' under 4. 'Ekstra muligheder'.

3. Brug af fjernbetjeningen

Taster og funktioner

Illustrationen på side 3 giver en oversigt over alle taster og deres funktioner.
1 Display
2 LEARN. . . . . . . . . . . . . - skifter fjernbetjeningen til indlæringsfunktion.
XTRA . . . . . . . . . . . . . . - tænder for baggrundslyset (hvis aktiveret).
42
24-04-2007
15:42
', '
' og 'TV?'.
informationsskærm.Viser fjernbetjeningens nuværende status.
: fjernbetjening i indstillingsfunktion eller avanceret
funktion.
: fjernbetjening i indlæringsfunktion.
: batteristatus. blinker, når batteristrømmen næsten er
brugt op
: lyser i indstillings-, indlærings- og avanceret funktion.
: lyser, når fjernbetjeningen sender et signal.
: lyser, når fjernbetjeningen modtager et signal i indlærings-
eller avanceret funktion.
TV: valgt apparat.
PHILIPS: valgt mærke.
- viser ekstra (avancerede) funktioner for det valgte apparat.
Pagina 42

Advertisement

Chapters

   Also See for Philips SRU5150/86

   Related Manuals for Philips SRU5150/86

This manual also for:

Sru 5150

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: