Download Print this page

Philips SRU4002X/10 User Manual: Aktivere Dobbel Standby-modusen

Philips universal remote control sru4002x.
Hide thumbs

Advertisement

SRU4002_booklet_v4
Lagre STB-/TV-favorittkanaler
Favoritterknappene er innstilt til å velge de fire første kanalene på STBen/TVen som standard. Du kan
eventuelt lagre andre (favoritt) STB/TV-kanaler under disse knappene. Kanalnumre som inneholder opptil
3 sifre, kan lagres (f.eks. 1, 56, 999). Kanalnumre som allerede er lagret under knappene, blir slettet.
1
Hold OK-knappen og favoritterknappen nede samtidig i 3 sekunder til
LEDen blinker to ganger (rødt) og lyser.
Nå er fjernkontrollen i læringsmodus.
2
Angi nummeret for favorittkanalen på den opprinnelige fjernkontrollen
(f.eks. 111). Angi hvert tall innen 60 sekunder etter det forrige.
Når hvert tall er angitt, blinker LEDen to ganger (rødt), og fjernkontrollen venter 60 sekunder på neste
oppføring.
Når det siste tallet er angitt, blinker LEDen to ganger (rødt), og fjernkontrollen avslutter læremodusen.
Du kan alltid avslutte læringsmodus ved å trykke på OK-knappen.
Nå er favorittkanalen lagret under Favorites-knappen. Favorittkanalen velges med én gang du trykker
på knappen.
3
Gjenta prosessen ovenfor for andre favorittkanaler som skal lagres under favoritterknappene.
Merk: Du kan lære funksjonene til disse knappene ved hjelp av den opprinnelige fjernkontrollen, i stedet for å
lagre favorittkanaler under favorittknappene. Opptil tre knappekommandoer (funksjoner) kan lagres under
hver favoritterknapp. Slå på TVen, slå på STBen, og velg widescreen-TV. En kombinasjon av
knappekommandoer og kanalnumre er også mulig. Slå på TVen, slå på STBen, og velg kanal 8.
Følg prosedyren ovenfor, og angi knappekommandoene i stedet for kanalnumrene.

Aktivere dobbel standby-modusen

Hvis du trykker på y-knappen (Standby), blir TVen slått på som standard. Hvis dobbel standby-modusen er
aktivert, blir digitalboksen også slått på.
Hold knappene y (Standby) og
LEDen blinker to ganger (rødt). Dobbel standby-modusen aktiveres, og hvis
du trykker på y-knappen (Standby), blir både TVen og digitalboksen slått på.
Hold knappene y (Standby) og
i 3 sekunder for å deaktivere dobbel standby-modusen.
LEDen blinker tto ganger (grønt).TVen slås på ved hjelp av y-knappen (Standby).
Merk: Hvis TVen ikke slår seg på når du trykker på y-knappen (Standby),
kan du slå den på ved å trykke på +P-knappen (kanal opp).
27-08-2008
13:20
(Guide) nede samtidig i 3 sekunder.
(Guide) nede samtidig igjen
Pagina 51
NORSK
51

Advertisement

Chapters

   Also See for Philips SRU4002X/10

   Related Manuals for Philips SRU4002X/10

This manual also for:

Sru4002b/10, Sru 4002

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: