Download Print this page

Philips SRU4002X/10 User Manual: Extrafunktioner; Namnge Favoritknappar; Spara Favoritknappar

Philips universal remote control sru4002x.
Hide thumbs

Advertisement

SRU4002_booklet_v4

4. Extrafunktioner

Med den här fjärrkontrollen kan du programmera fyra av dina favoritkanaler till fyra specialknappar.

Namnge favoritknappar

Genom att namnge favoritknapparna vet du alltid vilken favoritkanal som är lagrad under en knapp.
1
Lyft upp och ta bort ringen runt knappen med hjälp av nageln.
2
Ta bort knapphöljet.
3
Ta bort pappersetiketten från knappen och sätt dit en logotyp från ett av de
medföljande logotypbladen.
4
Sätt tillbaka knapphöljet och ringen.Tryck försiktigt tills de klickar på plats.

Spara favoritknappar

Obs!
Se till att du har den ursprungliga fjärrkontrollen till TV:n och/eller digitaldekodern till hands.
Se till att båda fjärrkontrollerna är riktade mot varandra.
Placera både SRU 4002 och den ursprungliga fjärrkontrollen på en plan yta
(t.ex. ett bord) och lägg dem med huvudändarna mot varandra med ca 4 cm
mellanrum.
Om du inte trycker på någon knapp under 60 sekunder efter att du har öppnat
kopieringsläget blinkar lysdioden en gång under en längre period och kopieringsläget avslutas.
Om du trycker på en knapp i tid (inom 60 sekunder efter föregående knapptryckning) och lysdioden blinkar
en gång under en längre period har en kanal eller funktion inte sparats. I så fall upprepar du de beskrivna
stegen och ser till att fjärrkontrollerna är ordentligt riktade mot varandra. Om det inte fungerar är
fjärrkontrollens minne fullt. I så fall måste du återställa fjärrkontrollens ursprungliga funktioner för att skapa
minnesutrymme. Mer information finns i Återställa fjärrkontrollens ursprungliga funktioner.
27-08-2008
13:20
Pagina 43
SVENSKA
43

Advertisement

Chapters

   Also See for Philips SRU4002X/10

   Related Manuals for Philips SRU4002X/10

This manual also for:

Sru4002b/10, Sru 4002

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: