Download Print this page

Philips SRU4002X/10 User Manual: Wprowadzenie; Instalacja Pilota Zdalnego Sterowania; Wkładanie Baterii; Testowanie Pilota

Philips universal remote control sru4002x.
Hide thumbs

Advertisement

SRU4002_booklet_v4
Zawartość opakowania
1.
Wprowadzenie ......................................................................................................................................................103
2.
Instalacja pilota zdalnego sterowania .......................................................................................................103-105
Wkładanie baterii ......................................................................................................................................................................................103
Testowanie pilota ...........................................................................................................................................................................103-104
Konfiguracja pilota zdalnego sterowania............................................................................................................................104-105
3.
Przyciski i funkcje..................................................................................................................................................106
4.
Funkcje dodatkowe ......................................................................................................................................107-109
Oznaczanie przycisków ulubionych ................................................................................................................................................107
Przypisywanie ulubionych klawiszy........................................................................................................................................107-108
Aktywacja podwójnego trybu gotowości ...................................................................................................................................108
Przywracanie oryginalnych funkcji pilota......................................................................................................................................109
5
Rozwiązywanie problemów................................................................................................................................109
Informacje dla konsumentów.............................................................................................................................................................115

1. Wprowadzenie

Ta instrukcja opisuje sposób instalacji pilota, umożliwiając korzystanie z niego podczas obsługi telewizora i /
lub dekodera (odbiornika telewizji kablowej, odbiornika telewizji satelitarnej, urządzenia do odbioru
naziemnej telewizji cyfrowej lub dekodera kablowego). Należy ją dokładnie przeczytać.

2. Instalacja pilota zdalnego sterowania

Wkładanie baterii

1
Wciśnij pokrywę komory baterii i podnieś ją.
2
Umieść dwie baterie typu AAA w komorze baterii w sposób przedstawiony
na rysunku.
3
Załóż z powrotem pokrywę i dociśnij ją.

Testowanie pilota

Zalecamy sprawdzenie, czy dane urządzenie (telewizor i / lub dekoder) reaguje na polecenia pilota
SRU 4002, gdyż pilot może używać sygnałów innego typu dla różnych marek urządzeń, a nawet dla różnych
modeli tej samej marki. Na poniższym przykładzie telewizora pokazano, jak to zrobić. Te same czynności
można powtórzyć w przypadku dekodera (STB).
Uwaga: Po włożeniu baterii wszystkie przyciski będą używane do obsługi telewizora. Jeśli chcesz sprawdzić
pilota na dekoderze, musisz najpierw zaprogramować pilota na obsługę tego urządzenia.
Przyciski STB będą wtedy dostępne. Aby to zrobić, zapoznaj się z rozdziałem 'Konfiguracja pilota
zdalnego sterowania'.
27-08-2008
13:20
Pagina 103
POLSKI
103

Advertisement

Chapters

   Also See for Philips SRU4002X/10

   Related Manuals for Philips SRU4002X/10

This manual also for:

Sru4002b/10, Sru 4002

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: