Download Print this page

Philips SRU4002X/10 User Manual: Dubbele Stand-bymodus Activeren

Philips universal remote control sru4002x.
Hide thumbs

Advertisement

SRU4002_booklet_v4
30
NEDERLANDS
Favoriete STB/TV-kanalen opslaan
De toetsen voor favorieten zijn standaard zo ingesteld dat u daarmee de eerste vier kanalen op uw STB/TV
kiest. Desgewenst kunt u onder deze toetsen andere (favoriete) STB/TV-kanalen opslaan.
Er kunnen kanaalnummers van maximaal 3 cijfers worden opgeslagen (bijvoorbeeld 1, 56, 999).
Kanaalnummers die al onder de toetsen zijn opgeslagen worden verwijderd.
1
Houd de toets OK en de gewenste favorietentoets gedurende 3 seconden
gelijktijdig ingedrukt tot het LED-lampje tweemaal (rood) knippert en
vervolgens blijft branden.
De afstandsbediening bevindt zich nu in de leermodus.
2
Voer het nummer van het favoriete kanaal in op de originele
afstandsbediening (bijvoorbeeld 111).Vergeet niet elk cijfer in te voeren binnen 60 seconden nadat u
het vorige cijfer hebt ingevoerd.
Na elk ingevoerd cijfer knippert het LED-lampje tweemaal (rood) en wacht de afstandsbediening
60 seconden op de volgende invoer.
Zodra u het laatste cijfer hebt ingevoerd, knippert het LED-lampje twee keer (rood) en verlaat de
afstandsbediening de leermodus. U kunt de leermodus altijd verlaten door op de OK-toets te drukken.
Het favoriete kanaal is nu opgeslagen onder de favorietentoets. Als u op deze toets drukt, wordt
automatisch het desbetreffende favoriete kanaal gekozen.
3
Herhaal bovenstaande procedure voor de andere favoriete kanalen die u onder de favorietentoetsen
wilt opslaan.
Opmerking: in plaats van favoriete kanalen op te slaan onder de favorietentoetsen, kunt u deze toetsfuncties ook
overnemen van uw originele afstandsbediening. Onder elke favorietentoets kunt u maximaal drie
opdrachten (functies) opslaan. U kunt bijvoorbeeld de TV inschakelen, de STB inschakelen en
breedbeeld-TV selecteren. Een combinatie van opdrachten en kanaalnummers is ook mogelijk.
U kunt bijvoorbeeld de TV inschakelen, de STB inschakelen en kanaal 8 selecteren. Volg hiervoor
bovenstaande procedure en voer in plaats van kanaalnummers opdrachten in.

Dubbele stand-bymodus activeren

Standaard wordt, als u op y (Stand-by) drukt, de TV ingeschakeld. Als u op deze toets drukt terwijl de
dubbele stand-bymodus is geactiveerd, wordt ook de set-top box ingeschakeld.
Houd de toetsen y (Stand-by) en
gedurende 3 seconden.
Het LED-lampje knippert twee keer (rood). De dubbele stand-bymodus is
nu geactiveerd en als u op y (Stand-by) drukt, wordt zowel de TV als de
set-top box ingeschakeld.
Druk nogmaals op de toetsen y (Stand-by) en
gedurende 3 seconden ingedrukt om de dubbele stand-bymodus uit te schakelen.
Het LED-lampje knippert twee keer (groen). Met de toets y (Stand-by) schakelt u nu alleen de TV in.
Opmerking: als uw TV niet wordt ingeschakeld als u op de toets y (stand-by) drukt, kunt u het apparaat
inschakelen door op de toets +P (kanaal omhoog) te drukken.
27-08-2008
13:20
(Gids) gelijktijdig ingedrukt
Pagina 30
(Gids) en houd deze nogmaals gelijktijdig

Advertisement

Chapters

   Also See for Philips SRU4002X/10

   Related Manuals for Philips SRU4002X/10

This manual also for:

Sru4002b/10, Sru 4002

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: