Download Print this page

Philips SRU4002X/10 User Manual: Aktivace Duálního Pohotovostního Režimu

Philips universal remote control sru4002x.
Hide thumbs

Advertisement

SRU4002_booklet_v4
Uložení oblíbených STB / TV kanálů
Tlačítka Oblíbené jsou ve výchozím nastavení určena k výběru prvních čtyř kanálů set-top boxu nebo
televizoru. Pokud chcete, můžete pod těmito tlačítky uložit jiné (oblíbené) STB nebo TV kanály. Uložit lze až
trojciferná čísla kanálů (např. 1, 56, 999). Čísla kanálů již uložených pod danými tlačítky budou vymazána.
1
Přidržte současně stisknuté tlačítko OK a požadované tlačítko Oblíbených
po dobu tří sekund, dokud dvakrát (červeně) nezabliká kontrolka LED a
nezůstane svítit.
Dálkové ovládání se nyní nachází v režimu učení.
2
Zadejte číslo oblíbeného kanálu na původním dálkovém ovládání (např. 111).
Dbejte, abyste každé číslo zadali do 60 sekund po tom předchozím.
Po každé zadané číslici dvakrát (červeně) zabliká kontrolka LED a dálkové ovládání vyčká 60 sekund na
další zadání.
Po zadání poslední číslice kontrolka LED dvakrát (červeně) blikne a dálkové ovládání opustí režim
učení. Režim učení lze kdykoli ukončit stisknutím tlačítka OK.
Oblíbený kanál je nyní uložen pod tlačítkem Oblíbené. Stisknutím tlačítka ihned vyberete oblíbený
kanál.
3
Výše uvedený postup zopakujte u všech oblíbených kanálů, které chcete pod tlačítky Oblíbené uložit.
Poznámka: Místo ukládání oblíbených kanálů pod tlačítky Oblíbené lze tato tlačítka naučit funkce původního
dálkového ovládání. Pod každém tlačítkem Oblíbené lze uložit až tři povely tlačítek (funkce).
Např. zapnutí televizoru, zapnutí set-top boxu a výběr širokoúhlé televizní obrazovky.
Možná je i kombinace povelů tlačítek a čísel kanálů. Např. zapnutí televizoru, zapnutí set-top
boxu a výběr kanálu 8. V tom případě postupujte podle výše uvedeného postupu a místo čísel
kanálů zadejte povely.
Aktivace Duálního pohotovostního režimu
Standardně zapněte televizor stisknutím tlačítka y (Standby). Je-li aktivován Duální pohotovostní režim,
stisknutím tohoto tlačítka zapnete také set-top box.
Podržte současně stisknutá tlačítka y (Standby) a
po dobu tří sekund.
Kontrolka LED dvakrát (červeně) zabliká. Duální pohotovostní režim je nyní
aktivován a stisknutím tlačítka y (Standby) zapnete televizor i set-top box.
Pokud tlačítka y (Standby) a
stisknutá po dobu tří sekund, Duální pohotovostní režim deaktivujete.
Kontrolka LED dvakrát (zeleně) zabliká. Tlačítkem y (Standby) nyní zapnete pouze televizor.
Poznámka: V případě, že se televizor po stisknutí tlačítka y (Pohotovostní režim) nezapne, lze jej zapnout
stisknutím tlačítka +P (Další kanál).
27-08-2008
13:20
(Průvodce) znovu podržíte současně
Pagina 101
(Průvodce)
ČESKY
101

Advertisement

Chapters

   Also See for Philips SRU4002X/10

   Related Manuals for Philips SRU4002X/10

This manual also for:

Sru4002b/10, Sru 4002

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: