Download Print this page

Philips SRU4002X/10 User Manual: Úvod; Instalace Dálkového Ovládání; Vložení Baterií; Zkouška Dálkového Ovládání

Philips universal remote control sru4002x.
Hide thumbs

Advertisement

SRU4002_booklet_v4
96
ČESKY
Obsah
1.
Úvod...........................................................................................................................................................................96
2.
Instalace dálkového ovládání ..........................................................................................................................96-98
Vložení baterií.................................................................................................................................................................................................96
Zkouška dálkového ovládání..........................................................................................................................................................96-97
Nastavení dálkového ovládání.......................................................................................................................................................97-98
3.
Tlačítka a funkce......................................................................................................................................................99
4.
Další možnosti...............................................................................................................................................100-102
Označení oblíbených tlačítek..............................................................................................................................................................100
Ukládání oblíbených tlačítek .....................................................................................................................................................100-101
Aktivace Duálního pohotovostního režimu...............................................................................................................................101
Obnovení původních funkcí dálkového ovládání ...................................................................................................................102
5.
Řešení problémů ...................................................................................................................................................102
Informace pro zákazníky........................................................................................................................................................................115

1. Úvod

Tato příručka vám pomůže nainstalovat dálkové ovládání, abyste mohli ovládat televizor a/nebo set-top box
(kabelový přijímač, satelitní přijímač, zařízení DVBT-T a kabelový dekodér). Pečlivě si prostudujte pokyny.

2. Instalace dálkového ovládání

Vložení baterií

1
Zatlačte na kryt směrem dovnitř a zvedněte jej.
2
Podle obrázku vložte do přihrádky pro baterie dvě baterie typu AAA.
3
Opět nasaďte kryt a řádně jej zaklapněte na místo.

Zkouška dálkového ovládání

Doporučujeme vyzkoušet, zda příslušné zařízení (televizor a/nebo set-top box) reaguje na povely ovládání
SRU 4002, protože ovládání SRU 4002 může používat pro každou značku, a dokonce i pro různé modely
stejné značky, jiné signály. Postup je uveden v následujícím příkladu (TV). Stejné kroky můžete zopakovat
u set-top boxu (STB).
Poznámka: Po vložení baterií budou všechna tlačítka ovládat televizor. Chcete-li vyzkoušet dálkové ovládání
se set-top boxem, ovládání je nutné nejprve za tímto účelem naprogramovat. Poté budou
tlačítka set-top boxu k dispozici. Podrobné informace naleznete dále v části 'Nastavení dálkového
ovládání'.
27-08-2008
13:20
Pagina 96

Advertisement

Chapters

   Also See for Philips SRU4002X/10

   Related Manuals for Philips SRU4002X/10

This manual also for:

Sru4002b/10, Sru 4002

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: