Download Print this page

Philips SRU4002X/10 User Manual Page 33

Philips universal remote control sru4002x.
Hide thumbs

Advertisement

SRU4002_booklet_v4
34
DANSK
Indstilling af fjernbetjeningen ved at indlære alle tastfunktionerne
Såfremt den foregående metode ikke virkede, vil de tre trin nedenfor garantere for korrekt indstilling af din
fjernbetjening. Du kan gemme en funktion under enhver af de ledige taster på SRU 4002.
Se 'Indlæring til OK-tasten' for yderligere oplysninger om indlæring af funktioner til OK-tasten.
1
Hold OK-tasten og tasten, som du ønsker at indlære på, inde samtidig
i 3 sekunder, til LED-indikatoren blinker to gange (rød) og derefter forbliver
tændt.
Fjernbetjeningen er nu i indlæringstilstand.
2
Tryk én gang på den tast, du ønsker at kopiere, på den originale
fjernbetjening.
Kontroller, at begge fjernbetjeninger er korrekt indstillede.
Placer både SRU 4002 og den originale fjernbetjening på en plan overflade
(f.eks. et bord), og ret dem mod hinanden hoved-mod-hoved med ca. 4 cm
imellem.
LED-indikatoren blinker to gange (rød).Tasten har nu lært den nye funktion, og fjernbetjeningen
forlader indlæringstilstanden. Foretag en test for at se, om tasten har lært den nye funktion.
3
Gentag ovenstående fremgangsmåde for de taster, du ønsker at lære en ny funktion.
Indlæring til OK-tasten
Under OK-tasten kan du gemme en funktion fra din originale fjernbetjening (indlæring) eller et 1-cifret
nummer på en foretrukken kanal.
1
Hold OK, + VOL (Lydstyrke op) og + P (Kanal op) nede samtidig i
3 sekunder, til LED-indikatoren blinker to gange (rød) og derefter forbliver
tændt.
Fjernbetjeningen er nu i indlæringstilstand.
2
Tryk på den tast, du ønsker at kopiere, på den originale fjernbetjening.
LED-indikatoren blinker to gang (rød).Tasten har nu lært den nye funktion/kanalnummer, og
fjernbetjeningen forlader indlæringstilstanden.
Bemærk:
Hvis der ikke trykkes på en tast i mere end 60 sekunder under indstillingen, blinker LED-indikatoren en gang
i længere tid, og indstillingen af SRU 4002 afsluttes automatisk.
Når SRU 4002 er blevet programmeret til STB, bliver STB-tasterne tilgængelige.
Der findes en oversigt over tasterne og deres funktioner under '3. Taster og funktioner'.
Annuller indstillingen af STB
Hold tasterne + P (Kanal op) og
indtil LED-indikatoren blinker to gange (rød).
Nu vil fjernbetjeningen ikke længere kunne betjene settop-boksen.
27-08-2008
13:20
(Guide) nede samtidig i 3 sekunder,
Pagina 34

Advertisement

Chapters

   Also See for Philips SRU4002X/10

   Related Manuals for Philips SRU4002X/10

This manual also for:

Sru4002b/10, Sru 4002

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: