Download Print this page

Philips SRU4002X/10 User Manual: Inleiding; De Afstandsbediening Installeren; De Batterijen Plaatsen; De Afstandsbediening Testen

Philips universal remote control sru4002x.
Hide thumbs

Advertisement

SRU4002_booklet_v4
Inhoud
1.
Inleiding......................................................................................................................................................................25
2.
De afstandsbediening installeren ...................................................................................................................25-27
De batterijen plaatsen...............................................................................................................................................................................25
De afstandsbediening testen..........................................................................................................................................................25-26
De afstandsbediening instellen......................................................................................................................................................26-27
3.
Toetsen en functies .................................................................................................................................................28
4.
Extra mogelijkheden .........................................................................................................................................29-31
Favorietentoetsen van een label voorzien ....................................................................................................................................29
Favorietentoetsen opslaan...............................................................................................................................................................29-30
Dubbele stand-bymodus activeren....................................................................................................................................................30
De oorspronkelijke functies van uw afstandsbediening herstellen .................................................................................31
5.
Problemen oplossen ...............................................................................................................................................31
Informatie voor de consument .........................................................................................................................................................112

1. Inleiding

Deze handleiding helpt u de afstandsbediening te installeren zodat u uw TV en uw set-top box (kabeldoos,
satellietontvanger, DVBT-ontvanger voor digitale televisie en kabeldecoderbox) kunt bedienen.
Lees de instructies aandachtig door.

2. De afstandsbediening installeren

De batterijen plaatsen

1
Druk het klepje naar binnen en til het omhoog.
2
Plaats twee AAA-batterijen in het batterijvak, zoals weergegeven.
3
Plaats het klepje terug en klik het stevig vast.

De afstandsbediening testen

Wij raden u aan te testen of uw apparaat (TV en/of STB) op de SRU4002 reageert, omdat de SRU4002
andere signalen kan gebruiken voor verschillende merken en zelfs voor verschillende modellen van hetzelfde
merk. In het onderstaande voorbeeld (TV) leest u hoe u dit moet doen. U kunt dezelfde stappen herhalen
voor uw set-top box (STB).
Opmerking: als u de batterijen hebt geplaatst, kunt u alle toetsen gebruiken om de TV te bedienen.
Als u de afstandsbediening wilt testen op uw set-top box, moet u eerst de afstandsbediening
programmeren voor bediening van de set-top box. Als u dat hebt gedaan, zijn de STB-toetsen
beschikbaar. Raadpleeg hiervoor 'De afstandsbediening instellen'.
1
Schakel uw TV handmatig in of gebruik hiervoor de originele afstandsbediening. Stem af op kanaal 1.
2
Controleer of alle toetsen werken.Voor een overzicht van de toetsen en
hun functies raadpleegt u '3.Toetsen en functies'.
Als de TV naar behoren reageert op alle opdrachten, is de SRU4002 klaar
voor gebruik.
27-08-2008
13:20
Pagina 25
NEDERLANDS
25

Advertisement

Chapters

   Also See for Philips SRU4002X/10

   Related Manuals for Philips SRU4002X/10

This manual also for:

Sru4002b/10, Sru 4002

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: