Download Print this page

Philips SRU4002X/10 User Manual: Indstilling Af Fjernbetjeningen

Philips universal remote control sru4002x.
Hide thumbs

Advertisement

SRU4002_booklet_v4
1
Tænd TV'et manuelt, eller brug den originale fjernbetjening.Vælg kanal 1.
2
Kontroller, om alle tasterne fungerer. '3.Taster og funktioner' indeholder
en oversigt over taster og funktioner.
Hvis TV'et reagerer som ønsket på alle tastkommandoerne, er SRU 4002 klar
til brug.
Hvis enheden (TV og/eller STB) overhovedet ikke reagerer, eller ikke reagerer på alle
tastkommandoerne, skal du følge instruktionerne under 'Indstilling af fjernbetjeningen' eller
onlinevejledningen på: www.philips.com/welcome

Indstilling af fjernbetjeningen

For TV er dette kun nødvendigt, hvis TV'et ikke reagerer på SRU 4002. Hvis det er tilfældet, genkender
SRU 4002 ikke TV'ets mærke og/eller model, og du er nødt til at programmere SRU 4002. For at kunne
betjene settop-boksen skal du altid programmere SRU 4002 til STB. Nedenstående eksempel (TV) viser,
hvordan dette gøres. Du kan udføre de samme trin for en settop-boks.
Bemærk:
Når du indstiller fjernbetjeningen til at betjene settop-boksen, skal du bruge Ciffertast 1 i stedet for
tasten s (Lydløs).
1
Tænd TV'et manuelt, eller brug den originale fjernbetjening.Vælg kanal 1.
2
Hold tasterne s (Lydløs) og
indtil LED-indikatoren blinker to gange (rød) og forbliver tændt.
3
Peg SRU 4002 mod TV'et, og hold tasten y (Standby) nede, indtil TV'et
reagerer. Dette kan tage op til 2 minutter. Slip derefter tasten med det
samme.
LED-indikatoren lyser rød.
4
Peg SRU 4002 mod TV'et, og kontroller, af det reagerer, som det skal.
Hvis TV'et reagerer på alle tastkommandoerne, er SRU 4002 klar til brug.
Følg instruktionerne under trin 5 for at gemme dine indstillinger.
Hvis TV'et overhovedet ikke reagerer, eller det ikke reagerer på visse tastkommandoer, kan du lære
SRU 4002 den originale fjernbetjenings funktioner tast for tast. Se 'Indstilling af fjernbetjeningen ved at
indlære alle tastfunktionerne'.
5
Tryk på tasterne s (Lydløs) og
LED-indikatoren blinker to gange (rød) og derefter slukker.
27-08-2008
13:20
(Guide) nede samtidig i 3 sekunder,
(Guide) samtidig i tre sekunder, indtil
Pagina 33
DANSK
33

Advertisement

Chapters

   Also See for Philips SRU4002X/10

   Related Manuals for Philips SRU4002X/10

This manual also for:

Sru4002b/10, Sru 4002

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: