Download Print this page

Philips SRU4002X/10 User Manual: De Afstandsbediening Instellen

Philips universal remote control sru4002x.
Hide thumbs

Advertisement

SRU4002_booklet_v4
26
NEDERLANDS
Als het apparaat (TV en/of STB) helemaal niet of niet op alle opdrachten reageert, volgt u
de instructies onder 'De afstandsbediening instellen' of gaat u voor een online-installatie
naar: www.philips.com/welcome

De afstandsbediening instellen

Voor een TV is dit alleen nodig als uw TV niet reageert op de SRU4002. In dat geval herkent de SRU4002
namelijk het merk en/of het model van uw TV niet en moet u de SRU4002 daarvoor programmeren.
Om uw set-top box te kunnen bedienen, moet u de SRU4002 altijd programmeren voor STB.
In het onderstaande voorbeeld (TV) leest u hoe u dit moet doen. U kunt dezelfde stappen herhalen voor
uw set-top box.
Opmerking:
Wanneer u de afstandsbediening instelt voor de bediening van uw set-top box, gebruikt u de cijfertoets 1 in
plaats van de toets s (Dempen).
1
Schakel uw TV handmatig in of gebruik hiervoor de originele afstandsbediening. Stem af op kanaal 1.
2
Houd de toetsen s (Dempen) en
tegelijk ingedrukt tot het LED-lampje tweemaal (rood) knippert en
vervolgens blijft branden.
3
Richt de SRU4002 op de TV en houd de toets y (Stand-by) ingedrukt
tot de TV reageert. Dit kan tot 2 minuten duren.
Laat de toets vervolgens direct los.
Het LED-lampje gaat rood branden.
4
Richt de SRU4002 op de TV en controleer of de TV naar behoren reageert.
Als de TV op alle opdrachten reageert, is de SRU4002 klaar voor gebruik. Om uw instellingen op te
slaan, volgt u de instructies bij stap 5.
Als de TV helemaal niet of niet op alle opdrachten reageert, kunt u de SRU4002 de functies van de
originele afstandsbediening toets voor toets aanleren. Raadpleeg hiervoor 'De afstandsbediening
instellen door alle toetsfuncties aan te leren'.
5
Om uw instellingen op te slaan, houdt u de toetsen s (dempen) en
(elektronische programmagids) gelijktijdig 3 seconden ingedrukt tot het
LED-lampje twee keer (rood) knippert en vervolgens uitgaat.
27-08-2008
13:20
(Gids) gedurende 3 seconden
Pagina 26

Advertisement

Chapters

   Also See for Philips SRU4002X/10

   Related Manuals for Philips SRU4002X/10

This manual also for:

Sru4002b/10, Sru 4002

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: