Download Print this page

Philips SRU4002X/10 User Manual: Další Možnosti; Označení Oblíbených Tlačítek; Ukládání Oblíbených Tlačítek

Philips universal remote control sru4002x.
Hide thumbs

Advertisement

SRU4002_booklet_v4
100 ČESKY
4. Další možnosti
Pomocí tohoto dálkového ovládání můžete nainstalovat 4 oblíbené kanály pod 4 speciálními tlačítky.
Označení oblíbených tlačítek
Označení oblíbených tlačítek vám umožní určit, který oblíbený kanál je pod tlačítkem uložen.
1
Nehtem nadzvedněte a vyjměte kroužek kolem tlačítka.
2
Sejmete kryt tlačítka.
3
Sejměte z povrchu tlačítka papírovou nálepku a nahraďte ji logem z jednoho
z dodaných listů s logy.
4
Opět nasaďte kryt a kroužek. Jemně zatlačte, dokud nezapadnou.
Ukládání oblíbených tlačítek
Poznámky:
Ujistěte se, že máte k dispozici původní ovládání televizoru a set-top boxu.
Zkontrolujte, zda jsou obě ovládání správně zarovnána.
Ovládání SRU 4002 a původní dálkové ovládání položte na rovný povrch
(např. na stůl) a namiřte je proti sobě ze vzdálenosti asi 4 cm.
Pokud po spuštění režimu učení nestisknete žádné tlačítko po dobu
60 sekund, kontrolka LED jednou dlouze zabliká a dálkové ovládání opustí
režim učení.
Pokud tlačítko stisknete včas (do 60 sekund po předchozím tlačítku) a kontrolka LED jednou dlouze
zabliká, kanál nebo funkce nejsou uloženy. V tom případě zopakujte popsaný postup a zkontrolujte, zda
jsou dálková ovládání správně zarovnána. Pokud to nefunguje, paměť dálkového ovládání je plná.
V tom případě je nutné obnovit původní funkce dálkového ovládání, abyste v paměti uvolnili prostor.
Podrobné informace naleznete v části 'Obnovení původních funkcí dálkového ovládání'.
27-08-2008
13:20
Pagina 100

Advertisement

Chapters

   Also See for Philips SRU4002X/10

   Related Manuals for Philips SRU4002X/10

This manual also for:

Sru4002b/10, Sru 4002

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: