Download Print this page

Philips SRU4002X/10 User Manual Page 97

Philips universal remote control sru4002x.
Hide thumbs

Advertisement

SRU4002_booklet_v4
98
ČESKY
Nastavení dálkového ovládání pomocí učení všech funkcí tlačítek
V případě, že předchozí metoda nefunguje, následující tři kroky zaručí úspěšné nastavení dálkového ovládání.
Funkci lze uložit pod jakýmkoli dostupným tlačítkem ovládání SRU 4002. Chcete-li, aby se funkce naučilo
tlačítko OK, podrobné informace naleznete dále v části 'Učení tlačítka OK'.
1
Podržte současně stisknuté tlačítko OK a tlačítko, jehož funkci se má naučit,
po dobu tří sekund, dokud dvakrát (červeně) nezabliká kontrolka LED a
nezůstane svítit.
Dálkové ovládání se nyní nachází v režimu učení.
2
Na původním dálkovém ovládání stiskněte jednou tlačítko, které chcete
zkopírovat.
Zkontrolujte, zda jsou obě ovládání správně zarovnána.
Ovládání SRU 4002 a původní dálkové ovládání položte na rovný povrch
(např. na stůl) a namiřte je proti sobě ze vzdálenosti asi 4 cm.
Kontrolka LED dvakrát (červeně) zabliká, tlačítko se naučilo novou funkci a
dálkové ovládání opustí režim učení. Vyzkoušejte, zda se tlačítko naučilo funkci správně.
3
Výše uvedený postup zopakujte u ostatních tlačítek, jež se mají naučit novou funkci.
Učení tlačítka OK
Pod tlačítkem OK lze uložit funkci (naučit) funkci původního dálkového ovládání nebo jednociferné číslo
oblíbeného kanálu.
1
Podržte současně stisknutá tlačítka OK, + VOL (Volume up) a
+ P (Channel up) po dobu tří sekund, dokud dvakrát (červeně) nezabliká
kontrolka LED a nezůstane svítit
Dálkové ovládání se nyní nachází v režimu učení.
2
Na původním dálkovém ovládání stiskněte tlačítko, které chcete zkopírovat.
Kontrolka LED dvakrát (červeně) zabliká, tlačítko se naučilo novou funkci nebo kanál a dálkové
ovládání opustí režim učení.
Poznámky:
Pokud žádné tlačítko není během nastavení stisknuto na více než 60 sekund, kontrolka LED jednou
dlouze zabliká a ovládání SRU 4002 režim nastavení automaticky ukončí a uloží nejnovější nastavení.
Po úspěšném naprogramování dálkového ovládání SRU 4002 pro set-top box budou tlačítka STB
k dispozici. Přehled tlačítek a jejich funkcí naleznete v části '3. Tlačítka a funkce'.
Zrušení nastavení pro set-top box
Podržte současně stisknutá tlačítka + P (Další kanál) a
dobu tří sekund, až kontrolka LED dvakrát (červeně) blikne.
Dálkové ovládání již nebude set-top box ovládat.
27-08-2008
13:20
Pagina 98
(Průvodce) po

Advertisement

Chapters

   Also See for Philips SRU4002X/10

   Related Manuals for Philips SRU4002X/10

This manual also for:

Sru4002b/10, Sru 4002

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: