Download Print this page

Philips SRU4002X/10 User Manual: Taster Og Funktioner

Philips universal remote control sru4002x.
Hide thumbs

Advertisement

SRU4002_booklet_v4

3. Taster og funktioner

Illustrationen på side 3 giver et overblik over alle tasterne og deres funktioner. Der er separate taster til
betjening af TV og settop-boks (STB). STB-tasterne bliver kun tilgængelige, hvis SRU 4002 programmeres til
at betjene en settop-boks. Se under 'Indstilling af fjernbetjeningen'. Hvis fjernbetjeningen ikke indstilles til
betjening af en settop-boks, vil alle tasterne betjene TV'et.
TV-taster, altid tilgængelige
1
y (Standby) ........................tænder/slukker for TV'et.
LED............................................lyser grønt, når der sendes en kommando til TV'et.
2
s (Lydløs)...........................slår lyden på TV'et fra.
3
+ VOL - ..................................øger/sænker lydstyrken på TV'et.
6
E.................................................billedformat Vælger mellem normal (4:3) og widescreen (16:9).
A/V .............................................vælger intern/ekstern (lyd/video) indgang (TV).
TV-taster, der er tilgængelige, når SRU 4002 ikke er programmeret til STB
4
Ciffertast 1..........................vælger kanal 1 på TV'et.
5
Markørtasterne..............navigerer gennem TV-menuen.
OK...............................................bekræfter menuvalget.
6
...............................................åbner TV-menuen.
7
Favorittaster .....................- vælger TV-kanal 1, 2, 3, 4;
8
+ P – ..........................................vælger næste/forrige TV-kanal.
STB-taster, der er tilgængelige, når SRU 4002 er programmeret til STB
1
y (Standby) ........................tænder/slukker for STB (når dobbelt standbytilstand er aktiveret).
LED............................................lyser grønt, når der sendes en kommando til STB.
4
Ciffertast 1..........................vælger STB-kanal 1.
5
Markørtaster ....................navigererer gennem STB/EPG (Elektronisk programguide)-menuen.
OK...............................................bekræfter menuvalg.
6
...............................................åbner Elektronisk programguide.
7
Favorittaster .....................- vælger STB-kanalerne 1, 2, 3, 4;
8
+ P – ..........................................vælger næste/forrige STB-kanal.
Bemærk: Hvis der trykkes på en tast eller en tastkombination i mere end 30 sekunder, eller hvis der trykkes
på to taster samtidig, stopper fjernbetjeningen med at sende.
27-08-2008
13:20
- vælg yndlingskanaler på TV'et (hvis de er gemt under disse taster).
- vælg foretrukne STB-kanaler (hvis de er gemt under disse taster).
Pagina 35
DANSK
35

Advertisement

Chapters

   Also See for Philips SRU4002X/10

   Related Manuals for Philips SRU4002X/10

This manual also for:

Sru4002b/10, Sru 4002

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: