Download Print this page

Philips SRU4002X/10 User Manual Page 104

Philips universal remote control sru4002x.
Hide thumbs

Advertisement

SRU4002_booklet_v4
Ustawianie pilota i przypisywanie kluczowych funkcji
Poniższe trzy czynności gwarantują prawidłowe ustawienie pilota w przypadku, gdy poprzednia metoda nie
podziałała. Funkcje można programować pod każdym dostępnym przyciskiem pilota SRU 4002.
Aby zaprogramować funkcje dla przycisku OK, zapoznaj się z częścią 'Programowanie przycisku OK'.
1
Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK i przycisk, który chcesz zaprogramować
jednocześnie przez 3 sekundy do momentu, aż wskaźnik zamiga dwukrotnie
(na czerwono) i zaświeci się.
Pilot zdalnego sterowania znajduje się w trybie programowania.
2
Na oryginalnym pilocie naciśnij raz przycisk, który chcesz skopiować.
Upewnij się, że oba piloty są odpowiednio ułożone.
Połóż pilota SRU 4002 i oryginalnego pilota na płaskiej powierzchni
(np. na stole) i ustaw je przodem do siebie w odległości ok. 4 cm.
Wskaźnik zaświeci się dwukrotnie (na czerwono), przycisk zostanie
zaprogramowany, a pilot opuści tryb programowania.
Sprawdź, czy dana funkcja została poprawnie przypisana.
3
Powtórz powyższą procedurę w przypadku innych przycisków, które chcesz zaprogramować.
Programowanie przycisku OK
Pod przyciskiem OK można zaprogramować funkcję z oryginalnego pilota lub 1-cyfrowy numer kanału.
1
Naciśnij i przytrzymaj przyciski OK, + VOL (Zwiększanie głośności) i
+ P (Kanał w górę) jednocześnie przez 3 sekundy do momentu,
aż wskaźnik zamiga dwukrotnie (na czerwono) i zaświeci się.
Pilot zdalnego sterowania znajduje się w trybie programowania.
2
Na oryginalnym pilocie naciśnij przycisk, który chcesz skopiować.
Wskaźnik zaświeci się dwukrotnie (na czerwono), przycisk zostanie zaprogramowany, a pilot opuści
tryb programowania.
Uwagi:
Jeśli podczas konfiguracji żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 60 sekund, wskaźnik włączy się na
chwilę, a pilot SRU 4002 automatycznie opuści tryb konfiguracji i zapisze najnowsze ustawienia.
Kiedy pilot SRU 4002 zostanie pomyślnie skonfigurowany do obsługi dekodera, przyciski STB zostaną
uaktywnione. Przegląd przycisków i ich funkcji znajduje się w części '3. Przyciski i ich funkcje'.
Cofanie konfiguracji dla dekodera
Naciskaj jednocześnie przyciski + P (Kanał w górę) i
przez 3 sekundy, aż wskaźnik zamiga dwukrotnie (na czerwono).
Pilot nie będzie już działał z dekoderem.
27-08-2008
13:20
Pagina 105
(Przewodnik)
POLSKI
105

Advertisement

Chapters

   Also See for Philips SRU4002X/10

   Related Manuals for Philips SRU4002X/10

This manual also for:

Sru4002b/10, Sru 4002

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: