Download Print this page

Philips FlexCare Platinum HX6972/38 User Manual page 68

Hide thumbs

Advertisement

68
Tiếng Việt
Bảo hành và hỗ trợ
Nếu bạn cần hỗ trợ hay để biết thông tin, vui lòng truy cập
www.philips.com/support hoặc đọc tờ bảo hành toàn cầu riêng lẻ.
Các giới hạn về bảo hành
Điều khoản bảo hành toàn cầu không bao gồm những bộ phận sau:
-
Đầu bàn chải.
-
Hư hỏng do sử dụng các phần thay thế không được phép.
-
Hư hỏng do sử dụng sai, lạm dụng, không để ý, thay đổi hoặc sửa chữa không
được phép.
-
Mài mòn thông thường, bao gồm mẩu vỡ nhỏ, xước, mòn, biến màu hoặc phai
màu.

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips FlexCare Platinum HX6972/38