Philips FlexCare Platinum HX6972/38 User Manual page 62

Hide thumbs

Advertisement

62
Tiếng Việt
Bạn có thể sử dụng Philips Sonicare an toàn trên:
-
Niềng răng (đầu bàn chải mòn nhanh hơn khi sử dụng trên niềng răng).
-
Phục hồi răng (trám răng, bịt răng, ốp răng).
Chế độ chải
Chế độ Làm sạch
Làm sạch đặc biệt hàng ngày (chế độ mặc định).
Chế độ Làm trắng
2 phút loại bỏ vết ố trên răng và 30 giây làm sáng bóng bề mặt răng của bạn.
Làm sạch Sâu
Cung cấp thêm 3 phút tăng cường xen kẽ giữa làm sạch và mát-xa để mang lại cảm
giác vô cùng sạch sẽ.
Philips Sonicare có chế độ Làm sạch được kích hoạt.
Lưu ý: Khi bàn chải được bật, bạn không thể bật tắt giữa các chế độ.
1 Trước khi bạn bật Philips Sonicare, hãy nhấn nút chế độ để bật tắt giữa các chế
độ.
-
Chế độ chải được chọn sẽ sáng lên.
-
Một khi chế độ chải đã được chọn, nó sẽ duy trì hoạt động cho đến khi một
chế độ chải khác được chọn.
Lưu ý: Khi được sử dụng trong các nghiên cứu lâm sàng, Philips Sonicare phải được
sử dụng ở chế độ Làm sạch 2 phút mặc định ở mức cường độ cao hoặc ở chế độ
Làm sạch Sâu ở mức cường độ cao.
Mức cường độ trên mỗi chế độ
-
Thấp: 1 đèn chỉ báo LED.
-
Vừa: 2 đèn chỉ báo LED.
-
Cao: 3 đèn chỉ báo LED.
Lưu ý: để điều chỉnh mức cường độ đến mức cao hơn kế tiếp hoặc thấp hơn, bạn
có thể ấn nút + để tăng cường độ hoặc nút - để giảm cường độ bất kỳ lúc nào
trong chu kỳ chải.
Cảm biến áp lực
Độ rung thay đổi (và một thay đổi nhỏ trong âm thanh) cảnh báo bạn khi bạn tạo
quá nhiều áp lực trong khi chải. Xem chương 'Tính năng'.

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips FlexCare Platinum HX6972/38

Table of Contents