Download Print this page

Philips FlexCare Platinum HX6972/38 User Manual page 63

Hide thumbs

Advertisement

Trạng thái pin (khi tay cầm không nằm trên bộ sạc)
-
1 LED vàng chỉ báo sạc yếu.
-
3 LED xanh lục chỉ báo sạc đầy.
Lưu ý: Nếu bạn nghe một tiếng bíp dài và LED vàng của chỉ báo mức pin nhấp nháy
thì bàn chải của bạn đã hết pin hoàn toàn và sẽ bị tắt. Hãy đặt bàn chải lên bộ sạc
để sạc.
Lưu ý: Để giữ cho pin luôn được sạc đầy, bạn có thể đặt Philips Sonicare trên bộ
sạc mỗi khi không dùng đến.
Đặ c điể m
Cảm biến áp lực
Kiểu máy Philips Sonicare đi kèm tính năng Cảm biến áp lực được kích hoạt. Cảm
biến áp lực hoạt động trong tất cả 3 chế độ và ở cả 3 mức cường độ.
Kích ho t ho c h y kích ho t tính năng C m bi n áp l c
1 Hãy gắn đầu bàn chải vào tay cầm.
2 Đặt tay cầm trên bộ sạc hoặc thiết bị khử trùng đã cắm điện.
-
Để hủy kích hoạt Cảm biến áp lực:
Nhấn và giữ nút on/off (bật/tắt) nguồn và nút chế độ trong 2 giây. Bạn nghe 1
tiếng bíp để chỉ báo rằng tính năng Cảm biến áp lực đã được hủy kích hoạt.
-
Để kích hoạt Cảm biến áp lực:
Nhấn và giữ nút on/off (bật/tắt) nguồn và nút chế độ trong 2 giây. Bạn nghe 2
tiếng bíp để chỉ báo rằng tính năng Cảm biến áp lực đã được kích hoạt.
Quadpacer
-
Quadpacer là đồng hồ hẹn giờ có một tiếng bíp ngắn và tạm dừng để nhắc nhở
bạn chải 4 phần của miệng. Tùy thuộc vào chế độ chải và thói quen chải bạn lựa
chọn mà Quadpacer phát ra tiếng bíp trong các khoảng thời gian khác nhau
trong chu kỳ chải răng. Quadpacer hoạt động trong tất cả 3 chế độ và ở cả 3
mức cường độ. (Hì n h 10)
Tính năng Quadpacer trên kiểu máy này đã được kích hoạt. Để hủy kích hoạt hoặc
kích hoạt lại tính năng Quadpacer:
1 Đặt tay cầm trên bộ sạc đã cắm điện. hoặc thiết bị khử trùng.
2 Nhấn và giữ nút chế độ cho tới khi:
a Bạn nghe 1 tiếng bíp để chỉ báo rằng Quadpacer đã được hủy kích hoạt.
b Bạn nghe 2 tiếng bíp để chỉ báo rằng Quadpacer đã được kích hoạt.
63
Tiếng Việt

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips FlexCare Platinum HX6972/38