Philips FlexCare Platinum HX6972/38 User Manual page 39

Hide thumbs

Advertisement

2 Letakkan pemegang dalam pengecas atau sanitiser yang
dipalamkan.
- Untuk mengaktifkan Easy-start:
Tekan dan pegang butang kuasa hidup/mati dan mod selama 2
saat. Anda akan mendengar 2 bunyi bip yang menandakan
bahawa ciri Easy-start telah diaktifkan.
- Untuk menyahaktifkan Easy-start:
Tekan dan pegang butang kuasa hidup/mati dan mod selama 2
saat. Anda akan mendengar 1 bunyi bip yang menandakan
bahawa ciri Easy-start telah dinyah aktif.
Catatan: Menggunakan ciri Easy-start melampaui tempoh persediaan
awal tidak digalakkan dan akan mengurangkan keberkesanan Philips
Sonicare dalam menanggalkan plak.
Catatan: Tempoh bagi setiap 14 pemberusan yang pertama mestilah
sekurang-kurangnya 1 minit lamanya agar dapat bergerak dengan
betul dalam kitaran persediaan Easy-start.
Sanitasi
- Dengan UV sanitiser, anda boleh mencuci kepala berus anda
setiap kali selepas menggunakannya (Raj. 12).
Cabutkan palam sanitiser, hentikan penggunaan dan hubungi
Khidmat Pelanggan jika:
- Mentol lampu UV kekal hidup apabila pintu terbuka.
- Tetingkapnya pecah atau hilang daripada sanitiser.
- Sanitizer tersebut mengeluarkan asap atau bau terbakar semasa
beroperasi.
Catatan: Cahaya UV boleh memudaratkan mata dan kulit manusia.
Peranti ini harus disimpan jauh daripada kanak-kanak pada setiap
masa.
1 Selepas memberus, bilas kepala berus dan goncang air yang
berlebihan.
Amaran: Jangan letakkan penutup kembara pada kepala
berus semasa pembersihan.
2 Tempatkan jari anda di dalam ceruk pintu di bahagian atas
sanitiser dan tarik pintu untuk membukanya (Raj. 13).
Bahasa Melayu
39

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips FlexCare Platinum HX6972/38

Table of Contents