Download Print this page

Philips FlexCare Platinum HX6972/38 User Manual page 66

Hide thumbs

Advertisement

66
Tiếng Việt
2 Tháo đầu bàn chải ra khỏi tay cầm và rửa sạch đầu nối đầu bàn chải bằng nước
ấm ít nhất một lần mỗi tuần.
Thiết bị khử trùng
Cả n h bá o : Không nhú n g thiết bị khử trùng và o nướ c  hoặ c  rử a dướ i vò i
nướ c .
Cả n h bá o : Không vệ sinh thiết bị khử trùng khi bóng đèn UV đang nóng.
Để có hiệu quả tối ưu, chúng tôi khuyến khích bạn nên vệ sinh thiết bị khử trùng
hàng tuần.
1 Tháo phích cắm thiết bị khử trùng.
2 Kéo khay hứng cặn thẳng ra ngoài. Rửa sạch khay hứng cặn và lau sạch bằng vải
ẩm (Hì n h 17).
3 Làm sạch tất cả bề mặt bên trong bằng vải ẩm.
4 Tháo lưới bảo vệ trước bóng đèn UV (Hì n h 18).
Để tháo lưới, hãy nắm cạnh kế bên khuôn tán, vặn nhẹ và kéo lưới bảo vệ ra.
5 Tháo bóng đèn UV.
Để tháo bóng đèn, hãy nắm bóng đèn và kéo nó ra khỏi móc kim loại.
6 Làm sạch lưới bảo vệ và bóng đèn UV bằng vải ẩm.
7 Lắp lại bóng đèn UV.
Để lắp lại bóng đèn, hãy căn phần dưới của bóng đèn thẳng hàng với móc kim
loại và đẩy bóng đèn vào trong móc.
8 Lắp lại lưới bảo vệ.
Để lắp lại lưới, hãy căn các chốt trên lưới với các khe trên bề mặt phản chiếu
gần bóng đèn UV. Đẩy lưới thẳng vào trong các khe trên thiết bị khử trùng.
Bảo quản
Nếu bạn không sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài, hãy rút phích cắm, làm
sạch sản phẩm (xem chương 'Vệ sinh') và bảo quản máy tại nơi khô mát, tránh xa
ánh nắng mặt trời trực tiếp. Bạn có thể sử dụng bộ quấn dây điện tích hợp để bảo
quản gọn gàng phần dây thừa của thiết bị khử trùng.

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips FlexCare Platinum HX6972/38