Download Print this page

Tiếng Việt - Philips FlexCare Platinum HX6972/38 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

58
Tiếng Việt
Giớ i thiệ u
Chúc mừng bạn đã mua hà n g và chào mừng bạn đến với Philips! Để có được lợi ích
đầy đủ từ sự hỗ trợ do Philips cung cấp, hãy đăng ký sản phẩm tại
www.philips.com/welcome.
Quan trọng
Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng thiết bị và cất giữ để tiện
tham khảo sau này.
Nguy hiểm
-
Giữ bộ sạc tránh xa nước. Không đặt hoặc cất giữ bộ sạc trên hoặc gần nước
chứa trong bồn tắm, bồn rửa, chậu rửa, v.v. Không ngâm bộ sạc trong nước
hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác. Sau khi làm sạch, đảm bảo bộ sạc khô hoàn
toàn trước khi kết nối bộ sạc với nguồn điện.
Cả n h bá o
-
Dây điện không thể thay được. Nếu dây điện bị hư, hãy vứt bỏ bộ sạc.
-
Luôn thay bộ sạc cù n g loạ i và đú n g tiêu chuẩ n như loạ i củ a má y để trá n h nguy
hiể m .
-
Không sử dụng bộ sạc ngoài trời hoặc gần bề mặt nóng.
-
Nếu thiết bị bị hư theo bất kỳ cách nào (đầu bàn chải, tay cầm bàn chải đánh
răng hoặc bộ sạc), hãy ngừng sử dụng thiết bị. Thiết bị này không có linh kiện
nào có thể sửa chữa. Nếu thiết bị bị hư, hãy liên hệ với Trung tâm Chăm sóc
Khách hàng ở nước bạn (xem chương 'Bảo hành và hỗ trợ').
-
Thiết bị nà y không dà n h cho ngườ i dùng (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm năng
lực về thể chất, giác quan hoặc tâm thần, hay người thiếu kinh nghiệm và kiến
thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có
trách nhiệm đảm bảo an toàn cho họ.
-
Trẻ em phả i đượ c giá m sá t để đả m bả o rằ n g chú n g không chơi đù a vớ i thiế t bị
nà y .
Chú ý
-
Không làm sạch đầu bàn chải, tay cầm, bộ sạc, vỏ bộ sạc và/hoặc thiết bị khử
trùng trong máy rửa chén.
-
Nếu bạn được phẫu thuật răng miệng hoặc nướu răng trong 2 tháng trước đó,
hãy tham khảo bác sĩ nha khoa của bạn trước khi sử dụng bàn chải đánh răng.
Ti ng Vi t

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips FlexCare Platinum HX6972/38