Philips FlexCare Platinum HX6972/38 User Manual page 64

Hide thumbs

Advertisement

64
Tiếng Việt
Smartimer
Smartimer chỉ báo hoàn tất chu kỳ chải của bạn bằng cách tự động tắt bàn chải
đánh răng vào cuối chu kỳ chải.
Các chuyên gia nha khoa khuyên rằng nên chải răng ít nhất 2 phút hai lần mỗi ngày.
Easy-start
Sonicare này có Easy-start đã hủy kích hoạt.
Tính năng Easy-start tăng công suất từ từ qua 14 lần chải đầu tiên để giúp bạn làm
quen với việc chải răng bằng Philips Sonicare.
Lưu ý: Mỗi 14 lần chải đầu tiên phải kéo dài ít nhất 1 phút để chuyển qua chu kỳ
tăng tốc của Easy-start.
Kích ho t ho c h y kích ho t tính năng Easy-start
1 Hãy gắn đầu bàn chải vào tay cầm.
2 Đặt tay cầm trên bộ sạc hoặc thiết bị khử trùng đã cắm điện.
-
Để kích hoạt Easy-start:
Nhấn và giữ nút on/off (bật/tắt) nguồn và nút chế độ trong 2 giây. Bạn sẽ nghe
thấy 2 tiếng bíp cho biết tính năng Easy-start đã được kích hoạt.
-
Để hủy kích hoạt Easy-start:
Nhấn và giữ nút on/off (bật/tắt) nguồn và nút chế độ trong 2 giây. Bạn sẽ nghe
thấy 1 tiếng bíp cho biết tính năng Easy-start đã được hủy kích hoạt.
Lưu ý: Việc sử dụng tính năng Easy-start ngoài giai đoạn tăng tốc ban đầu không
được khuyến khích, tính năng này làm giảm hiệu quả của Philips Sonicare trong việc
loại bỏ cao răng.
Lưu ý: Mỗi lần chải trong 14 lần chải đầu tiên phải dài ít nhất là 1 phút để di chuyển
đúng cách qua chu kỳ gia tốc Easy-start.
Khử trùng
-
Với thiết bị khử trùng, bạn có thể làm sạch đầu bàn chải của bạn sau mỗi lần sử
dụng (Hì n h 12).
Tháo phích cắm thiết bị khử trùng, ngừng sử dụng và gọi cho Bộ phận Chăm sóc
Khách hàng nếu:
-
Bóng đèn UV luôn bật khi cửa mở.
-
Cửa bị vỡ hoặc thiếu khỏi thiết bị khử trùng.
-
Thiết bị khử trùng bốc khói hoặc tỏa mùi cháy trong khi chạy.

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips FlexCare Platinum HX6972/38

Table of Contents