Philips FlexCare Platinum HX6972/38 User Manual page 33

Hide thumbs

Advertisement

- Jangan masukkan objek ke dalam pembukaan udara sanitiser atau
menghalang pembukaan udara dengan meletakkannya di atas
permukaan lembut atau dalam kedudukan atau lokasi yang akan
dihalang oleh objek (contoh-contoh objek:
- majalah, kertas tisu dan rambut).
- Mentol cahaya UV panas semasa dan sejurus selepas kitaran
pembersihan. Jangan sentuh mentol cahaya UV semasa mentol
tersebut panas.
- Jangan kendalikan sanitiser tanpa dipasang skrin pelindung untuk
mengelakkannya daripada bersentuhan dengan mentol panas.
- Jika sanitiser telah digunakan untuk 3 kitaran pembersihan UV
secara berturut-turut (iaitu 3 kali berturutan), matikannya selama
sekurang-kurangnya 30 minit sebelum anda memulakan satu lagi
kitaran pembersihan UV.
- Hentikan penggunaan sanitiser jika mentol cahaya UV kekal hidup
apabila pintu dibuka. Cahaya UV boleh memudaratkan mata dan
kulit manusia. Simpan sanitiser jauh daripada kanak-kanak pada
setiap masa.
Medan elektromagnet (EMF)
Perkakas Philips ini mematuhi semua piawaian dan peraturan yang
berkuat kuasa berkaitan dengan pendedahan kepada medan
elektromagnet.
Gambaran umum (Raj. 1)
1 Penutup kembara yang bersih
2 Kepala berus dengan pengenal unik
3 Pemegang
4 Butang kuasa hidup/mati
5 Penunjuk tahap keamatan
6 Butang tahap keamatan (+ dan -)
7 Mod memberus
8 Butang mod
9 Penunjuk paras bateri
10 Tapak UV sanitiser dengan pengecas bersepadu dan pembalut
kord (jenis tertentu sahaja)
Bahasa Melayu
33

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips FlexCare Platinum HX6972/38

Table of Contents