Download Print this page

Philips FlexCare Platinum HX6972/38 User Manual page 60

Hide thumbs

Advertisement

60
Tiếng Việt
Điện từ trường (EMF)
Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn và quy định hiện hành liên quan
đến mức phơi nhiễm điện từ trường.
Mô tả tổ n g quá t (Hì n h 1)
1 Nắp du lịch hợp vệ sinh
2 Đầu bàn chải với bộ nhận dạng duy nhất
3 Tay cầm
4 Nút on/off (bật/tắt) nguồn
5 Chỉ báo mức cường độ
6 Nút mức cường độ (+ và -)
7 Chế độ chải
8 Nút Chế độ
9 Chỉ báo mức pin
10 Đế thiết bị khử trùng có bộ sạc tích hợp và bộ quấn dây (chỉ có ở một số kiểu
nhất định)
-
Không được hiển thị: Bóng đèn UV
-
Không được hiển thị: Khay hứng cặn thiết bị khử trùng
-
Không được hiển thị: Lưới bảo vệ cho bóng đèn UV
11 Dây điện nguồn có phích cắm
12 Vỏ bộ sạc với bộ phận giữ đầu bàn chải (một số kiểu máy chọn lọc)
13 Bộ sạc du lịch
-
Không được hiển thị: Hộp du lịch
Nội dung bên trong hộp có thể thay đổi dựa trên kiểu máy đã mua.
Chuẩ n bị sử dụ n g má y
Lắp đầu bàn chải
1 Canh thẳng hàng đầu bàn chải để lông trỏ về cùng hướng với mặt trước tay
cầm. (Hì n h 2)
2 Ấn chặt đầu bàn chải xuống vào trục kim loại cho đến khi lúc ngừng.
Đầu bàn chải Philips Sonicare có các biểu tượng giúp dễ dàng nhận dạng đầu bàn
chải của bạn.

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips FlexCare Platinum HX6972/38