Download  Print this page

Makita T221D Instruction Manual page 8

Hide thumbs

Advertisement

Регулювання глибини
Fig.2
Якщо скоби забиваються занадто глибоко або
неповністю, слід відрегулювати глибину, повернувши
гайку в нижній частині інструмента. Для більш
глибокого забивання скоб слід повернути гайку по
годинниковій стрілці. Для менш глибокого забивання
слід повернути гайку проти годинникової стрілки.
Майте на увазі, що гайку слід повертати на 180° (1/2
повороту) за раз, щоб паз на гайці був паралельним
магазинові.
ПРИМІТКА:
Якщо відстань між кінцем інструмента ("А") та
матеріалом. що кріпиться, складає більше 2 мм,
то інструмент не працюватиме, оскільки важіль
безпеки недостатньо натиснутий для роботи
інструмента.
Fig.3
Система безпеки
Fig.4
Перед початком роботи слід переконатись, що всі
системи безпеки нормально працюють. Інструмент
не повинен спрацьовувати, якщо натиснутий тільки
курок вмикача, або якщо до деревини притиснутий
тільки важіль безпеки. Він повинен спрацьовувати,
коли
виконуються
незаряджений інструмент на відсутність дефектів в
роботі, відвівши його від себе та людей, що
знаходяться поряд.
ПРИМІТКА:
Існує можливість раптового спрацьовування
інструмента, якщо натиснути на курок. Це не
вказує
на
наявність
трапляється, слід належно відвести інструмент
від себе та людей, що знаходяться поряд.
Відпустіть та знов натисніть на курок для того,
щоб
перевірити
безпеки.
Оглядове вікно
Fig.5
З лівого боку інструмента є зручне оглядове вікно
(якщо дивитись спереду). За допомогою вікна можна
перевірити. чи є скоби в магазині. Якщо через вікно
скоби не видно, магазин слід перезарядити.
КОМПЛЕКТУВАННЯ
ОБЕРЕЖНО:
Завжди
перевіряйте,
вимкнений, а касета з акумулятором була знята,
перед тим, як проводити будь-які роботи на
інструменті.
обидві
дії.
Перевірте
проблем.
Якщо
належну
роботу
систем
щоб
прилад
Скоби
Із скобою та коробкою з-під них слід поводитись
обережно. Якщо із скобами поводитись грубо,
то вони можуть погнутись та змінити форму, що
призведе до перешкод під час подачі скоб та
їхнього застрявання.
Уникайте зберігання скоб у дуже вологих або
жарких місцях, або місцях, що піддаються
прямій дії сонячного світла.
Не пробуйте використовувати пошкоджені, гнуті,
іржаві або зіпсовані корозією скоби.
Заряджання скоб
Fig.6
Натисніть на пластинчасту пружину в задній частині
підмагазина та витягніть підмагазин назад.
Вставте скоби в головний магазин так. щоб кінці скоб
були направлені уверх, як показано на ілюстрації.
Пересуньте підмагазин вперед.
Fig.7
Для того, щоб зафіксувати підмагазин, слід його
пересунути, натискаючи на пластинчасту пружину в
його задній частині.
Fig.8
ОБЕРЕЖНО:
Слід завжди фіксувати підмагазин, інакше скоби
можуть випасти, що призведе до проблем.
Коли магазин заряджений, і якщо інструмент
тримати
підмагазином,
створюючи
знаходяться нижче. Про це слід пам'ятати,
особливо під час роботи на висоті.
це
ЗАСТОСУВАННЯ
Забивання скоб
Fig.9
Розташуйте
кріпитиметься, таким чином, щоб передня та задня
частини інструмента навзнаки лежали на ньому. Не
перехиляйте інструмент вправо або вліво. Міцно
тримайте інструмент, притискаючи його до матеріалу.
Потім натисніть на курок, щоб забити скобу.
Якщо скоби забиваються недостатньо глибоко, слід
натиснути на голівку інструмента, як показано на
малюнку, та забити скоби. Якщо скоби все одно
забиваються
відрегулювати
годинниковій стрілці. Див. розділ "Регулювання
глибини".
був
8
направленим
униз
то
скоби
можуть
небезпеку
для
інструмент
на
матеріалі,
недостатньо
глибоко,
глибину,
повернувши
із
відкритим
випасти,
людей.
які
що
слід
гайку
по

Advertisement

loading