Download  Print this page

Makita T221D Instruction Manual

Cordless stapler
Hide thumbs

Advertisement

Cordless Stapler
GB
Бездротовий скобкозабиватель
UA
Zszywacz bezprzewodowy
PL
Maşină de capsat cu acumulator
RO
Akku-Tacker
DE
Akkumulátoros fűzőgép
HU
Akumulátorová sponkovačka
SK
Akumulátorová sponkovačka
CZ
T221D
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
1

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Makita T221D

 • Page 1 Cordless Stapler INSTRUCTION MANUAL Бездротовий скобкозабиватель ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Zszywacz bezprzewodowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Maşină de capsat cu acumulator MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Akku-Tacker BEDIENUNGSANLEITUNG Akkumulátoros fűzőgép HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Akumulátorová sponkovačka NÁVOD NA OBSLUHU Akumulátorová sponkovačka NÁVOD K OBSLUZE T221D...
 • Page 2 004810 004799 004800 004813 004814 004802 004805 004804 004815 004816...
 • Page 3: Specifications

  Sound power level (L ) : 92 dB(A) EC Declaration of Conformity Uncertainty (K) : 3 dB(A) Makita Corporation responsible manufacturer declare that the following Makita Wear ear protection machine(s): Designation of Machine: ENG900-1 Cordless Stapler Vibration Model No./ Type: T221D...
 • Page 4 Makita Corporation when working in high locations. 3-11-8, Sumiyoshi-cho, 12. Check walls, ceilings, floors, roofing and the Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN like carefully to avoid possible electrical shock, gas leakage, explosions, etc. caused GEA010-1 by stapling into live wires, conduits or gas pipes.
 • Page 5: Functional Description

  FUNCTIONAL DESCRIPTION used. Do not short the battery cartridge: Do not touch the terminals with any CAUTION: conductive material. Always be sure that the tool is switched off and the • Avoid storing battery cartridge in a battery cartridge is removed before adjusting or container with other metal objects such as checking function on the tool.
 • Page 6: Maintenance

  To secure the sub-magazine in place, push the If you need any assistance for more details regarding sub-magazine while pressing the plate spring on the rear these accessories, ask your local Makita Service Center. of the sub-magazine. Staples (5,000 pcs/case) •...
 • Page 7: Технічні Характеристики

  відповідальний виробник, наголошує на тому, що обладнання Makita: ENG900-1 Позначення обладнання: Вібрація Бездротовий скобкозабиватель Загальна величина вібрації (сума трьох векторів) № моделі/ тип: T221D визначена згідно з EN60745: є серійним виробництвом та Вібрація (a ) : 4,5 м/с Відповідає таким Європейським Директивам: год...
 • Page 8 щиток-маску при необхідності. 000230 Тримайте руки та ноги подалі від зони Tomoyasu Kato випускного отвору. Директор Завжди слід знімати касету з акумулятором Makita Corporation перед встановленням цвяхів, 3-11-8, Sumiyoshi-cho, регулюванням, перевіркою та технічним Anjo, Aichi, 446-8502, ЯПОНІЯ обслуговуванням або після завершення...
 • Page 9 Поради по забезпеченню максимального УВАГА: строку експлуатації акумулятора НІКОЛИ НЕ СЛІД втрачати пильності та Касету з акумулятором слід заряджати до розслаблюватися під час користування виробом того, як він розрядиться повністю. (що приходить при частому використанні); слід Завжди слід зупинити роботу інструменту завжди...
 • Page 10: Інструкція З Використання

  ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ тільки важіль безпеки. Він повинен спрацьовувати, коли виконуються обидві дії. Перевірте незаряджений інструмент на відсутність дефектів в роботі, відвівши ОБЕРЕЖНО: його від себе та людей, що знаходяться поряд. Завжди перевіряйте, щоб прилад був вимкнений, • а касета з акумулятором була знята, перед ПРИМІТКА: регулюванням...
 • Page 11: Технічне Обслуговування

  Різні типи оригінальних акумуляторів та • зарядних пристроїв виробництва компанії Забивання скоб Makita Fig.9 Розташуйте інструмент на матеріалі, що ПРИМІТКА: кріпитиметься, таким чином, щоб передня та задня Деякі елементи списку можуть входити до • частини інструмента навзнаки лежали на ньому. Не...
 • Page 12 Makita: ENG900-1 Opis maszyny: Drgania Zszywacz bezprzewodowy Całkowita wartość poziomu drgań (suma wektorów w 3 Model nr/ Typ: T221D osiach) określona zgodnie z normą EN60745: jest produkowane seryjnie oraz Wytwarzanie drgań (a ) : 4,5 m/s jest zgodne wymogami określonymi...
 • Page 13 Tomoyasu Kato regulacyjnych, kontrolnych, konserwacyjnych Dyrektor oraz po zakończeniu pracy, należy zawsze Makita Corporation usunąć akumulator. 3-11-8, Sumiyoshi-cho, 10. Przed pracą należy się upewnić, czy nie ma Anjo, Aichi, 446-8502, JAPONIA kogoś w pobliżu. Nie wolno wstrzeliwać zszywek z obydwu stron ściany jednocześnie.
 • Page 14 instrukcji obsługi może prowadzić do poważnych Gdy zauważysz spadek mocy narzędzia, obrażeń ciała. przerwij pracę i naładuj akumulator. ENC004-2 wolno ładować powtórnie pełni naładowanego akumulatora. WAŻNE ZASADY Przeładowanie akumulatora skraca jego czas BEZPIECZEŃSTWA eksploatacji. Akumulator ładować temperaturze DOTYCZĄCE AKUMULATORA mieszczącej się w przedziale 10 ゚ C - 40 ゚ C (50 ゚...
 • Page 15: Opis Działania

  OPIS DZIAŁANIA UWAGA: Istnieje możliwość, że narzędzie uruchomi się na • chwilę, gdy zostanie pociągnięty tylko język UWAGA: spustowy. Nie oznacza to żadnego problemu. W Przed przystąpieniem do regulacji lub przeglądu • takiej sytuacji musisz tylko pamiętać, aby narzędzie narzędzia upewnić się, czy jest ono wyłączone i czy nie było skierowane na ciebie lub jakiekolwiek został...
 • Page 16: Akcesoria Opcjonalne

  NIEZAWODNOŚCI wyrobu, naprawy oraz inne prace konserwacyjne i regulacyjne powinny być wykonywane przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita. AKCESORIA OPCJONALNE UWAGA: Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i • dodatków razem z elektronarzędziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie jakichkolwiek innych akcesoriów i dodatków może...
 • Page 17 Numai pentru ţările europene conformitate cu EN60745: Declaraţie de conformitate CE Nivel de presiune acustică (L ): 81 dB(A) Noi, Makita Corporation ca producător responsabil, Nivel putere sonoră (L ): 92 dB(A) declarăm că următorul(oarele) utilaj(e): Eroare (K): 3 dB(A) Destinaţia utilajului:...
 • Page 18 3-11-8, Sumiyoshi-cho, 10. Asiguraţi-vă că nu se află nimeni în apropiere Anjo, Aichi, 446-8502, JAPONIA înainte de începerea lucrării. Nu încercaţi niciodată să înfigeţi cuiele simultan din partea GEA010-1 interioară şi exterioară a peretelui. Cuiele pot traversa materialul şi/sau pot fi proiectate în Avertismente generale de jur, fiind extrem de periculoase.
 • Page 19 ENC004-2 reîncărcaţi niciodată acumulator complet încărcat. INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE Supraîncărcarea scurta durata PRIVIND SIGURANŢA exploatare a acumulatorului. Încărcaţi cartuşul acumulatorului PENTRU CARTUŞUL temperatura camerei, între 10 ゚ C - 40 ゚ C (50 ゚ F - 104 ゚ F). Lăsaţi un acumulator fierbinte să ACUMULATORULUI se răcească...
 • Page 20 DESCRIERE FUNCŢIONALĂ NOTĂ: Există o posibilitate ca maşina să funcţioneze o • singură dată când este acţionat doar butonul ATENŢIE: declanşator. Aceasta nu indică o defecţiune. În Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina este oprită şi • acest caz, îndreptaţi maşina către cartuşul acumulatorului este scos înainte de a dumneavoastră...
 • Page 21: Accesorii Opţionale

  În caz contrar, pot rezulta decolorări, deformări sau fisuri. Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita. ACCESORII OPŢIONALE ATENŢIE: Folosiţi...
 • Page 22: Technische Daten

  Marke Makita: Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Bezeichnung des Geräts: Achsen) nach EN60745: Akku-Tacker Schwingungsausgabe (a ) : 4,5 m/s Modelnr./ -typ: T221D Abweichung (K): 1,5 m/s in Serie gefertigt werden und ENG901-1 den folgenden EG-Richtlininen entspricht: deklarierte Schwingungsbelastung wurde • 2006/42/EC gemäß...
 • Page 23 Sicherheitsgläser mit Seitenschutz und, falls Tomoyasu Kato erforderlich, einen Gesichtsschutz. Direktor Halten Sie Hände und Füße vom Bereich der Makita Corporation Auswurföffnung fern. 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Entnehmen Sie stets den Akkublock vor dem Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN Laden der Klammern, vor der Einstellung,...
 • Page 24 19. Spielen Sie niemals mit dem Sicherheitshebel. Werkzeug und Akkublock dürfen nicht an Prüfen Sie regelmäßig den einwandfreien Orten aufbewahrt werden, an denen die Temperatur 50 ゚ C (122 ゚ F) oder höher Betrieb des Sicherheitshebels. erreichen kann. BEWAHREN SIE DIESE Selbst wenn Akkublock...
 • Page 25: Montage

  FUNKTIONSBESCHREIBUNG fehlerhaften Betrieb, wobei Sie es nicht auf sich selbst oder auf umstehende Personen richten. ACHTUNG: ANMERKUNG: Schalten Sie das Werkzeug stets aus und • Es besteht die Möglichkeit, dass das Werkzeug • entfernen Akkublock, bevor einen Moment lang funktioniert, wenn ur der Einstellungen oder eine Funktionsprüfung des Auslöser gezogen wird.
 • Page 26: Wartung

  • unten gehalten und das Submagazin geöffnet wird, können die Klammern herausfallen und eine ACHTUNG: Gefahr für alles und jeden darunter darstellen. Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • Beachten Sie dies besonders bei Arbeiten an beschrieben ist,...
 • Page 27: Részletes Leírás

  ) : 81 dB(A) Csak európai országokra vonatkozóan Hangteljesítményszint (L ) : 92 dB(A) Bizonytalanság (K) : 3 dB(A) EK Megfelelőségi nyilatkozat Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelős Viseljen fülvédőt. gyártója kijelentjük, hogy a következő Makita gép(ek): ENG900-1 Gép megnevezése: Vibráció...
 • Page 28 000230 környezetétől. Tomoyasu Kato Mindig távolítsa el az akkumulátort a szögek Igazgató betöltése, a szerszám beállítása, ellenőrzése Makita Corporation és karbantartása előtt, valamint a használat 3-11-8, Sumiyoshi-cho, befejezését követően. Anjo, Aichi, 446-8502, JAPÁN 10. A használat megkezdése előtt ellenőrizze, hogy senki nincs a munkaterületen. Soha ne GEA010-1 próbálja a szögeket egyszerre belülről és...
 • Page 29 ŐRIZZE MEG EZEKET AZ FIGYELMEZTETÉS: NE HAGYJA, hogy a kényelem vagy a termék UTASÍTÁSOKAT. (többszöri használatból adódó) mind alaposabb Tippek a maximális élettartam eléréséhez ismerete váltsa fel az adott termékre vonatkozó biztonsági előírások szigorú betartását. Töltse fel az akkumulátort még mielőtt tejesen HELYTELEN HASZNÁLAT és...
 • Page 30: Működési Leírás

  MŰKÖDÉSI LEÍRÁS MEGJEGYZÉS: Lehetséges, hogy szerszám rövid időre • VIGYÁZAT: működésbe lép, amikor csak a kapcsolót húzza be. Minden esetben ellenőrizze, hogy a szerszám ki • Ez nem utal hibára. Ha ez előfordul, tartsa el a van kapcsolva és az akkumulátor eltávolításra szerszámot magától és a közelben állóktól.
 • Page 31 ÜZEMELTETÉS Különböző típusú eredeti Makita akkumulátorok és • töltők Az U-kapcsok behajtása MEGJEGYZÉS: Fig.9 A listán felsorolt néhány kiegészítő megtalálható az • Helyezze el a szerszámot a rögzítendő anyagon úgy, eszköz csomagolásában standard kiegészítőként. hogy a szerszám elülső és hátsó része síkban Ezek országonként eltérőek lehetnek.
 • Page 32: Technické Údaje

  Hladina akustického výkonu (L ) : 92 dB(A) Odchýlka (K) : 3 dB(A) Vyhlásenie o zhode so smernicami Európskeho spoločenstva Používajte chrániče sluchu Naša spoločnosť Makita, ako zodpovedný výrobca prehlasuje, že nasledujúce zariadenie(a) značky ENG900-1 Makita: Vibrácie Označenie zariadenia: Celková hodnota vibrácií (trojosový vektorový súčet) Akumulátorová...
 • Page 33 Nikdy neskúšajte Tomoyasu Kato nastreľovať skoby súčasne zvnútra aj zvonka Riaditeľ steny. Skoby môžu preraziť a/alebo vyletieť, Makita Corporation čo predstavuje smrteľné nebezpečenstvo. 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Dávajte pozor na pevnú pôdu pod nohami a Anjo, Aichi, 446-8502, JAPONSKO rovnováhu s nástrojom.
 • Page 34: Popis Funkcie

  POPIS FUNKCIE akumulátore a (3) produkte používajúcom akumulátor. Jednotku akumulátora nerozoberajte. POZOR: Ak sa doba prevádzky príliš skráti, ihneď Pred úpravou alebo kontrolou funkčnosti nástroja • prerušte prácu. Môže nastať riziko prehriatia, vždy skontrolujte, či je nástroj vypnutý a blok možných popálením či dokonca explózie.
 • Page 35: Voliteľné Príslušenstvo

  Vkladanie svoriek strediskami firmy Makita a s použitím náhradných dielov Makita. Fig.6 Stlačte plátkovú pružinu v zadnej časti vedľajšieho VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO zásobníka a posuňte vedľajší zásobník dozadu. Vložte svorky do hlavného zásobníka tak, aby konce POZOR: svoriek smerovali podľa zobrazenia.
 • Page 36 ): 81 dB(A) Hladina akustického výkonu (L ): 92 dB(A) Prohlášení ES o shodě Nejistota (K): 3 dB (A) Společnost Makita Corporation jako odpovědný výrobce prohlašuje, že následující zařízení Makita: Používejte ochranu sluchu popis zařízení: Akumulátorová sponkovačka ENG900-1 č. modelu/ typ: T221D Vibrace vychází...
 • Page 37 Makita Corporation Dbejte na správný postoj a udržujte dobrou 3-11-8, Sumiyoshi-cho, rovnováhu. Při práci ve výškách dbejte, aby se Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN pod vámi nepohybovaly žádné osoby. 12. Pečlivě zkontrolujte stěny, stropy, podlahy, GEA010-1 střešní krytinu, atd., aby nedošlo ke zranění...
 • Page 38: Popis Funkce

  POPIS FUNKCE Budou-li vaše oči zasaženy elektrolytem, vypláchněte je čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Může dojít ke POZOR: ztrátě zraku. Před nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho • Pokud není akumulátor používán, vždy funkce se vždy přesvědčte, zda je nástroj vypnutý a zakryjte svorky baterie krytem.
 • Page 39: Volitelné Příslušenství

  údržba či Fig.6 seřizování prováděny autorizovanými servisními středisky Stiskněte pružinový mechanismus na zadní straně firmy Makita a s použitím náhradních dílů Makita. pomocného zásobníku a posuňte pomocný zásobník směrem dozadu. VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ Zaveďte sponky do hlavního zásobníku tak, aby konce sponek byly orientovány podle obrázku.
 • Page 40 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 883849B974...