Download  Print this page

Akcesoria (Wyposażenie Dodatkowe) - Makita T221D Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Rys.10
UWAGA:
Nie wolno uruchamiać narzędzia bez zszywek.
Skraca to czas eksploatacji narzędzia.
Jeżeli narzędzie zablokuje się, wykonaj poniższe
czynności.
Najpierw
podzasobnik i wyjmij zablokowane zszywki przy pomocy
śrubokręta lub podobnego narzędzia.
KONSERWACJA
UWAGA:
Przed przystąpieniem do przeglądu narzędzia lub
jego konserwacji upewnić się, czy jest ono
wyłączone i czy akumulator został wyjęty.
Dla
zachowania
NIEZAWODNOŚCI wyrobu, naprawy oraz inne
prace konserwacyjne i regulacyjne powinny być
wykonywane
przez
Serwisowe Makita, wyłącznie przy użyciu części
zamiennych Makita.
AKCESORIA (WYPOSAŻENIE
DODATKOWE)
UWAGA:
Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i
dodatków razem z elektronarzędziem Makita
opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie
jakichkolwiek innych akcesoriów i dodatków może
stanowić ryzyko uszkodzenia ciała. Stosować
akcesoria i dodatki w celach wyłącznie zgodnych z
ich przeznaczeniem.
W razie potrzeby, wszelkiej pomocy i szczegółowych
informacji na temat niniejszych akcesoriów udzielą
Państwu lokalne Centra Serwisowe Makita.
Zszywki (5 000 szt./opakowanie)
Różne
typy
ładowarek marki Makita
wyjmij
akumulator.
BEZPIECZEŃSTWA
Autoryzowane
oryginalnych
akumulatorów
Otwórz
i
Centra
i
13

Advertisement

loading