Download  Print this page

Működési Leírás - Makita T221D Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

észlel a szerszám működése során, akkor
azonnal hagyja abba a behajtási műveletet.
11.
Soha ne hajtson be U-kapcsokat olyan
anyagokba,
átlyukaszthatják és lövedékként viselkedve
átrepülhet rajtuk.
12. Amíg
fel
nem
összekapcsolására,
működésbe a kioldókapcsolót és a biztonsági
kart. Hagyja, hogy a biztonsági kart a
munkadarab nyomja le. Soha ne iktassa ki
annak funkcióját úgy, hogy rögzíti a biztonsági
kart vagy kézzel lenyomja azt.
13. Ne bánjon szakszerűtlenül a biztonsági karral.
Ellenőrizze gyakran a biztonsági kar helyes
működését.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
UTASÍTÁSOKAT
FONTOS BIZTONSÁGI
SZABÁLYOK
AZ AKKUMULÁTORRA
VONATKOZÓAN
1.
Az
akkumulátor
tanulmányozza át az akkumulátortöltőn (1), az
akkumulátoron
működtetett terméken (3) olvasható összes
utasítást és figyelmeztető jelzést.
2.
Ne szerelje szét az akkumulátort.
3.
Ha a működési idő nagyon lerövidült, azonnal
hagyja abba a használatot. Ez a túlmelegedés,
esetleges
égések
veszélyével is járhat.
4.
Ha elektrolit kerül a szemébe, mossa ki azt
tiszta vízzel és azonnal keressen orvosi
segítséget.
Ez
okozhatja.
5.
Mindig fedje le az akkumulátor érintkezőit az
akkumulátor fedelével amikor nem használja
az akkumulátort.
6.
Ne zárja rövidre az akkumulátort:
(1)
Ne érjen az érintkezőkhöz elektromosan
vezető anyagokkal.
(2)
Ne
tárolja
fémtárgyakkal,
érmékkel, stb. egy helyen.
(3)
Ne tegye ki az akkumulátort víznek vagy
esőnek.
Az akkumulátor rövidre zárása nagy
áramerősséggel,
esetleges
meghibásodással is járhat.
amelyeket
az
U-kapcsok
készült
a
munkadarabok
ne
hozza
használata
(2)
és
az
akkumulátorral
és
akár
a
látásának
elvesztését
az
akkumulátort
mint
pl.
szegekkel,
túlmelegedéssel,
égésekkel
és
7.
Ne tárolja a szerszámot vagy az akkumulátort
olyan helyen, ahol a hőmérséklet elérheti vagy
meghaladhatja az 50 ゚ C-ot (122 ゚ F).
8.
Ne égesse el az akkumulátort még akkor sem,
ha az komolyan megsérült vagy teljesen
elhasználódott. Az akkumulátor a tűzben
felrobbanhat.
egyszerre
9.
Vigyázzon, nehogy leejtse vagy megüsse az
akkumulátort.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
UTASÍTÁSOKAT
Tippek a maximális élettartam eléréséhez
1.
Töltse fel az akkumulátort még mielőtt tejesen
lemerülne.
Mindig kapcsolja ki a szerszámot és töltse fel
az akkumulátort amikor érzi, hogy csökkent a
szerszám teljesítménye.
2.
Soha ne töltse újra a teljesen feltöltött
ENC004-1
akkumulátort.
A
élettartamát.
3.
Az akkumulátort szobahőmérsékleten töltse
10 ゚ C - 40 ゚ C (50 ゚ F - 104 ゚ F) közötti
hőmérsékleten.
akkumulátor lehűljön, mielőtt elkezdi azt
feltölteni.
4.
Töltse fel a nikkel-fém hidrid akkumulátort ha
előtt
nem használta azt több, mint hat hónapja.
MŰKÖDÉSI LEÍRÁS
VIGYÁZAT:
Minden esetben ellenőrizze, hogy a szerszám ki
van kapcsolva és az akkumulátor eltávolításra
került mielőtt beállít vagy ellenőriz valamilyen
robbanás
funkciót a szerszámon.
Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása
Fig.1
Mindig kapcsolja ki az eszközt mielőtt behelyezi
vagy eltávolítja az akkumulátort.
Az akkumulátor eltávolításához akassza ki a
szerszámon
akkumulátort a két oldalánál fogva húzza ki a
szerszámból.
Az
akkumulátor
más
burkolatán található vájathoz és csúsztassa a
helyére. Pattintsa vissza a rögzítőlapot a helyére.
Teljesen zárja vissza a rögzítőlapot a szerszám
használata előtt, nehogy az akkumulátor véletlenül
kiessen a szerszámból.
Ne erőltesse az akkumulátort a behelyezéskor. Ha
az akkumulátor nem csúszik be könnyedén, akkor
akár
az rosszul lett behelyezve.
23
túltöltés
csökkenti
Hagyja,
található
rögzítőlapot,
akkumulátor
behelyezéséhez
hornyolt
nyelvét
az
akkumulátor
hogy
a
forró
és
az
illessze
az
a
szerszám

Advertisement

loading