Download  Print this page

Makita T221D Instruction Manual page 16

Hide thumbs

Advertisement

paralelă cu magazia.
NOTĂ:
Dacă distanţa dintre capătul maşinii (A) şi
materialul de fixat este mai mare de 2 mm, maşina
nu va funcţiona deoarece pârghia de siguranţă nu
este apăsată suficient pentru acţionarea maşinii.
Fig.3
Sistemul de siguranţă
Fig.4
Asiguraţi-vă că toate sistemele de siguranţă sunt
funcţionale înainte de utilizare. Maşina nu trebuie să
funcţioneze
dacă
este
declanşator sau dacă numai pârghia de siguranţă este
presată pe lemn. Aceasta trebuie să funcţioneze numai
când se execută ambele acţiuni. Verificaţi maşina cu
privire la o posibilă funcţionare defectuoasă, testând-o în
stare neîncărcată şi fără să o îndreptaţi către
dumneavoastră sau alte persoane.
NOTĂ:
Există o posibilitate ca maşina să funcţioneze o
singură dată când este acţionat doar butonul
declanşator. Aceasta nu indică o defecţiune. În
acest
caz,
nu
dumneavoastră sau alte persoane. Eliberaţi şi
acţionaţi din nou butonul declanşator pentru a vă
asigura că sistemul de siguranţă este funcţional.
Vizor
Fig.5
În partea stângă a maşinii (privind maşina din faţă) este
amplasat un vizor practic. Folosiţi acest vizor pentru a
verifica dacă există capse în magazie. Dacă nu sunt
vizibile capse prin fereastră, încărcaţi magazia cu capse.
MONTARE
ATENŢIE:
Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina este oprită şi
cartuşul acumulatorului este scos înainte de a
executa orice lucrări la maşină.
Capse
Manipulaţi cu grijă capsele şi cutia acestora. Dacă
sunt manipulate dur, capsele se pot deforma, iar
alimentarea acestora poate deveni anevoioasă sau
poate fi chiar blocată.
Evitaţi depozitarea capselor într-un spaţiu cu
umiditate ridicată, la temperaturi mari, sau în
bătaia directă a razelor solare.
Nu încercaţi să folosiţi capsele care par a fi
deteriorate, îndoite, ruginite sau corodate.
acţionat
numai
butonul
îndreptaţi
maşina
Încărcarea capselor
Fig.6
Apăsaţi arcul lamelar de la spatele magaziei auxiliare şi
glisaţi înapoi magazia auxiliară.
Încărcaţi capsele în magazia principală cu capetele
acestora orientate în sus, ca în figură. Glisaţi înainte
magazia auxiliară.
Fig.7
Pentru a o fixa, împingeţi magazia auxiliară în timp ce
apăsaţi arcul lamelar de la spatele acesteia.
Fig.8
ATENŢIE:
Fixaţi întotdeauna magazia auxiliară; în caz contrar
capsele pot cădea şi cauza probleme.
Cu magazia încărcată, dacă maşina este ţinută în
jos şi magazia auxiliară este deschisă, capsele pot
cădea şi pot fi periculoase pentru persoanele sau
obiectele aflate dedesubt. Aveţi în vedere acest
lucru în special când lucraţi la înălţime.
FUNCŢIONARE
Înfigerea capselor
Fig.9
către
Aşezaţi maşina pe materialul care trebuie fixat astfel
încât partea anterioară şi posterioară a maşinii să fie în
contact plan cu materialul. Nu înclinaţi maşina spre
dreapta sau stânga. Ţineţi maşina presată ferm pe
material. Apoi apăsaţi butonul declanşator pentru a
înfige capsele.
În cazul în care capsele sunt înfipte superficial, apăsaţi
capul maşinii după cum se vede în figură şi înfigeţi
capsele. În cazul în care capsele sunt înfipte tot
superficial, reglaţi adâncimea de înfigere prin rotirea
piuliţei în sens orar. Consultaţi "Reglarea adâncimii".
Fig.10
ATENŢIE:
Nu acţionaţi maşina fără capse. Aceasta va reduce
durata de exploatare a maşinii.
Dacă maşina se blochează, procedaţi după cum
urmează. Mai întâi, scoateţi cartuşul acumulatorului.
Deschideţi magazia auxiliară şi scoateţi capsa blocată
folosind o şurubelniţă sau un obiect similar.
ÎNTREŢINERE
ATENŢIE:
Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina este oprită şi
cartuşul acumulatorului este scos înainte de a
executa lucrările de inspecţie şi întreţinere.
Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii,
reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate
numai la Centrele de service autorizat Makita,
folosindu-se piese de schimb Makita.
16

Advertisement

loading