Download  Print this page

Makita T221D Instruction Manual page 10

Hide thumbs

Advertisement

POLSKI
1-1. Akumulator
1-2. Płytka blokady
2-1. Nakrętka
3-1. Koniec narzędzia (A)
3-2. Materiał
3-3. Poniżej 2 mm (5/64")
SPECYFIAKCJE
Szerokość zszywki
Długość zszywek
Pojemność zasobnika na zszywki
Wymiary (dług. x szer. x wys.)
Napięcie znamionowe
• W związku ze stale prowadzonym przez naszą firmę programem badawczo-rozwojowym, niniejsze specyfikacje mogą ulec zmianom
bez wcześniejszego powiadomienia.
• Uwaga: Specyfikacje mogą różnić się w zależności od kraju.
Przeznaczenie
Narzędzie to jest przeznaczone do wbijania zszywek w
materiały budowlane, takie jak drewno.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI WE
Model; T221D
Deklarujemy, na naszą wyłączną odpowiedzialność, że
niniejszy produkt jest zgodny z następującymi normami
dokumentów normalizacyjnych;
EN60745, EN55014 w świetle Dyrektyw Rady o
sygnaturach 2004/108/EC, 98/37/EC.
000230
Tomoyasu Kato
Odpowiedzialny producent:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN
Autoryzowany przedstawiciel na Europę::
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, ANGLIA
DODATKOWE ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE
NARZĘDZIA
1.
Należy zawsze nosić gogle lub okulary
ochronne z bocznymi osłonami, a w razie
potrzeby pełną maskę chroniącą twarz.
Objaśnienia do widoku ogólnego
4-1. Spust przełącznika
4-2. Dźwignia zabezpieczająca
5-1. Szybka wskaźnika
6-1. Docisnąć
6-2. Odsuń do tyłu
6-3. Sprężyna płytkowa
Model
Ciężar netto
CE2007
Dyrektor
10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm
ENE054-1
2.
Nie kieruj na żadną przebywającą w pobliżu
osobę (zwłaszcza na twarz) portu wylotowego.
Trzymaj dłonie i stopy z dala od portu
wylotowego.
ENH102-7
3.
Przed ładowaniem do narzędzia zszywek,
przed
sprawdzania,
zakończeniu pracy, należy zawsze usunąć
akumulator.
4.
Przed pracą należy się upewnić, czy nie ma
kogoś
wstrzeliwać zszywki z obydwu stron ściany
jednocześnie. Zszywki mogą przechodzić na
wylot i/lub odlatywać od miejsca pracy,
stwarzając poważne niebezpieczeństwo.
5.
Trzymając narzędzie należy stać pewnie i
utrzymywać
wysokości należy sprawdzać, czy pod nami
nie ma nikogo.
6.
Aby uniknąć porażenia prądem, wycieku gazu,
wybuchu, itd. powodowanych wstrzeliwaniem
zszywek w przewody pod napięciem, rury
gazowe, itp, należy przed pracą dokładnie
sprawdzać ściany, sufity, podłogi, dachy, itd.
7.
Używaj tylko zszywek określonych w tym
ENB069-1
podręczniku. Stosowanie innych zszywek
może powodować nieprawidłową pracę tego
narzędzia.
8.
Narzędziem tym nie należy się bawić, ani
używać go do innych celów poza wbijaniem
zszywek.
9.
Nie używaj narzędzia bez zszywek. Skraca to
czas eksploatacji narzędzia.
10. Jeśli zauważysz coś złego lub niezwykłego w
10
7-1. Zszywki
8-1. Sprężyna płytkowa
8-2. Docisnąć
8-3. Dopchnij
T221D
10 mm
100 sztuk
199 mm x 58 mm x 193 mm
1,7 kg
Prąd stały 9,6 V
przystąpieniem
do
konserwacji
w
pobliżu.
Nie
wolno
równowagę.
regulowania,
oraz
po
usiłować
Przy
pracy
na

Advertisement

loading