Download  Print this page

Makita T221D Instruction Manual page 24

Hide thumbs

Advertisement

Mélységbeállítás
Fig.2
Ha az U-kapcsok túl mélyen vagy túl sekélyen kerülnek
behajtásra, szabályozza be a behajtási mélységet, a
szerszám alján található anya elforgatásával. Az
U-kapcsok nagyobb mélységbe való behajtásához
forgassa az anyát az óramutató járásának irányába. A
sekélyebb mélységű behajtáshoz forgassa az anyát az
óramutató járásával ellentétes irányába. Ne feledje,
hogy az anyát 180°-os (1/2 fordulatnyi) lépésekben kell
forgatni, hogy az anyán található horony párhuzamos
maradjon a tárral.
MEGJEGYZÉS:
Ha a távolság a szerszám vége (A) és a
rögzítendő anyag között több, mint 2 mm, akkor a
szerszám nem fog működni, mert a biztonsági kar
nem nyomódik le annyira, hogy a szerszám
bekapcsolódjon.
Fig.3
Biztonsági rendszer
Fig.4
A használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy minden
biztonsági
rendszer
szerszámnak nem szabad működnie, ha csak a
kioldókapcsoló van behúzva, vagy csak a biztonsági kar
nyomódik a fára. Csak akkor szabad működnie, ha
mindkét művelet megtörténik. Ellenőrizze az esetleges
hibás működést úgy, hogy töltetlenül működteti a
szerszámot, önmagától és a közelben állóktól messze
eltartva.
MEGJEGYZÉS:
Lehetséges,
hogy
működésbe lép, amikor csak a kapcsolót húzza be.
Ez nem utal hibára. Ha ez előfordul, tartsa el a
szerszámot magától és a közelben állóktól.
Engedje fel és húzza meg a kapcsolót újra, hogy
ellenőrizze a a biztonsági rendszer megfelelő
működését.
Nézőablak
Fig.5
Egy praktikus nézőablak található a szerszám bal
oldalán (ha elölről nézzük a szerszámot). Használja a
nézőablakot annak ellenőrzésére, hogy van U-kapocs a
tárban. Amikor az U-kapcsok nem láthatók az ablakon
keresztül, töltsön U-kapcsokat a tárba.
ÖSSZESZERELÉS
VIGYÁZAT:
Minden esetben ellenőrizze, hogy a szerszám ki
van kapcsolva és az akkumulátor eltávolításra
került mielőtt bármilyen műveletet végez a
szerszámon.
üzemállapotban
van.
a
szerszám
rövid
U-kapcsok
Kezelje óvatosan az U-kapcsokat és azok dobozait.
Ha
az
elgörbülhetnek, ami nehézséget vagy elakadást
okozhat az előretolásuk során.
Ne tárolja az U-kapcsokat nagyon nedves vagy
forró helyen, vagy olyan helyen, ami közvetlen
napsugárzásnak van kitéve.
Ne próbálkozzon olyan U-kapcsok használatával,
amelyek megrongálódtak, meghajlottak, rozsdásak
vagy korrodáltak.
Az U-kapcsok betöltése
Fig.6
Nyomja le a laprugót a kiegészítő tár hátsó részén és
csúsztassa hátra a kiegészítő tárat.
Töltse be az U-kapcsokat a fő tárba úgy, hogy az
U-kapcsok végei felfelé nézzenek, ahogy az ábrán is
látható. Csúsztassa előre a kiegészítő tárat.
Fig.7
A kiegészítő tárat rögzítéséhez tolja a kiegészítő tárat
úgy, hogy közben lenyomja a laprugót a kiegészítő tár
hátsó részén.
A
Fig.8
VIGYÁZAT:
Mindig rögzítse a kiegészítő tárat a helyén, vagy
az U-kapcsok kieshetnek és hibát okozhatnak.
Feltöltött tár esetén, ha a szerszám lefelé tartja és
a kiegészítő tár nyitva van, az U-kapcsok
kieshetnek,
mindenre alattuk. Tartsa ezt észben, különösen
akkor, amikor a magasban dolgozik.
időre
ÜZEMELTETÉS
Az U-kapcsok behajtása
Fig.9
Helyezze el a szerszámot a rögzítendő anyagon úgy,
hogy a szerszám elülső és hátsó része síkban
érintkezzen az anyaggal. Ne billentse a szerszámot
jobbra vagy balra. Tartsa ellen a szerszámot az
anyagnak. Ezután húzza meg a kapcsolót az U-kapcsok
behajtásához.
Ha az U-kapcsok behajtási mélysége túl kicsi, nyomja le
a szerszám fejét az ábrán látható módon és hajtsa be az
U-kapcsokat. Ha az U-kapcsok még mindig túl kis
mélységbe kerülnek behajtásra, szabályozza be a
behajtási mélységet az anya óramutató járásának
irányába
történő
"Mélységbeállítás" részből.
24
U-kapcsokkal
durván
veszélyt
jelentve
elforgatásával.
Tájékozódjon
bánik,
azok
mindenkire
és
a

Advertisement

loading