Download  Print this page

Makita T221D Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Cordless Stapler
GB
Бездротовий скобкозабиватель
UA
Zszywacz bezprzewodowy
PL
Maşină de capsat cu acumulator
RO
Akku-Klammerer
DE
Akkumulátoros fűzőgép
HU
Cordless Stapler
SK
Akumulátorová sponkovačka
CZ
T221D
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
1

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Makita T221D

 • Page 1 Cordless Stapler INSTRUCTION MANUAL Бездротовий скобкозабиватель ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Zszywacz bezprzewodowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Maşină de capsat cu acumulator MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Akku-Klammerer BEDIENUNGSANLEITUNG Akkumulátoros fűzőgép HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Cordless Stapler NÁVOD NA OBSLUHU Akumulátorová sponkovačka NÁVOD K OBSLUZE T221D...
 • Page 2 004810 004799 004800 004813 004814 004802 004805 004804 004815 004816...
 • Page 3: Specifications

  Authorized Representative in Europe: Do not operate the tool without staples. It Makita International Europe Ltd. shortens the service life of the tool. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 10. Stop driving operations immediately if you...
 • Page 4: Functional Description

  safety lever frequently for proper operations. Let a hot battery cartridge cool down before charging it. SAVE THESE INSTRUCTIONS. Charge the Nickel Metal Hydride battery cartridge when you do not use it for more than ENC004-1 six months. IMPORTANT SAFETY FUNCTIONAL DESCRIPTION INSTRUCTIONS CAUTION:...
 • Page 5: Operation

  If you need any assistance for more details regarding Fig.8 these accessories, ask your local Makita Service Center. CAUTION: Staples (5,000 pcs/case) • Always secure the sub-magazine in place, or the •...
 • Page 6: Технічні Характеристики

  струмом, течі газу, вибуху і т.д., що Повноважний представник у Європі: спричинені забиванням скоб у проводку під Makita International Europe Ltd. напругою, ізоляційні трубки або газові Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 трубки. 8JD АНГЛІЯ Слід використовувати тільки скоби...
 • Page 7: Інструкція З Використання

  роботі інструменту, негайно припиніть навіть, якщо вона була неодноразово забивання скоб. пошкоджена або повністю спрацьована. Ніколи не забивайте скоби в матеріал, який Касета з акумулятором може вибухнути в вона може прорвати, та пролетіти скрізь огні. нього як куля. Не слід кидати або ударяти акумулятор. 12.
 • Page 8 Регулювання глибини Скоби Fig.2 Із скобою та коробкою з-під них слід поводитись • Якщо скоби забиваються занадто глибоко або обережно. Якщо із скобами поводитись грубо, неповністю, слід відрегулювати глибину, повернувши то вони можуть погнутись та змінити форму, що гайку в нижній частині інструмента. Для більш призведе...
 • Page 9: Технічне Обслуговування

  Оснащення або приладдя слід використовувати лише за призначенням. У разі необхідності, отримати допомогу в більш детальному ознайомленні з оснащенням звертайтесь до місцевого Сервісного центру "Макіта". Скоби (5000 шт. в упаковці) • Різні типи оригінальних акумуляторів та • зарядних пристроїв виробництва компанії Makita...
 • Page 10 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN wybuchu, itd. powodowanych wstrzeliwaniem Autoryzowany przedstawiciel na Europę:: zszywek w przewody pod napięciem, rury Makita International Europe Ltd. gazowe, itp, należy przed pracą dokładnie Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 sprawdzać ściany, sufity, podłogi, dachy, itd.
 • Page 11: Opis Działania

  temperatura osiąga bądź przekracza 50 ゚ C zachowaniu narzędzia, natychmiast przestań (122 ゚ F). wstrzeliwać zszywki. Nigdy używaj zszywek żadnym Akumulatorów nie wolno palić, również tych materiale, który mogą przebić i przez który poważnie uszkodzonych całkowicie mogą przelecieć jak pocisk. zużytych.
 • Page 12 Ogranicznik głębokości Zszywki Rys.2 Obchodź się ostrożnie ze zszywkami i ich • Jeżeli zszywki są wprowadzane zbyt głęboko lub zbyt opakowaniem. Niewłaściwe obchodzenie się ze płytko, wyreguluj głębokość za pomocą nakrętki u dołu zszywkami może powodować ich wyginanie, co z narzędzia.
 • Page 13: Akcesoria (Wyposażenie Dodatkowe)

  • NIEZAWODNOŚCI wyrobu, naprawy oraz inne prace konserwacyjne i regulacyjne powinny być wykonywane przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita. AKCESORIA (WYPOSAŻENIE DODATKOWE) UWAGA: Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i • dodatków razem z elektronarzędziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji.
 • Page 14 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPONIA ţevi de gaz. Reprezentant autorizat în Europa: Folosiţi numai capsele specificate în acest Makita International Europe Ltd. manual. Folosirea altor capse poate conduce Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 la defectarea maşinii. 8JD, ANGLIA Nu dereglaţi maşina şi nu încercaţi să...
 • Page 15 PĂSTRAŢI ACESTE declanşator şi pârghia de siguranţă dacă nu sunteţi pregătit să capsaţi piesele. Lăsaţi INSTRUCŢIUNI piesa să acţioneze pârghia de siguranţă. Nu Sfaturi pentru obţinerea unei durate maxime dezactivaţi niciodată funcţia pârghiei de exploatare a acumulatorului siguranţă prin fixarea acesteia în poziţie retrasă...
 • Page 16 Nu încercaţi să folosiţi capsele care par a fi • executa lucrările de inspecţie şi întreţinere. deteriorate, îndoite, ruginite sau corodate. Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, • reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita.
 • Page 17 Folosiţi accesoriile pentru operaţuinea pentru care au fost concepute. Dacă aveţi nevoie de asistenţă sau de mai multe detalii referitoare la aceste accesorii, adresaţi-vă centrului local de service Makita. Capse (5.000 buc./cutie) • Diverse tipuri de acumulatoare şi încărcătoare •...
 • Page 18: Technische Daten

  3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN eine große Gefahr darstellt. Autorisierte Vertretung in Europa: Achten Sie beim Arbeiten mit dem Werkzeug Makita International Europe Ltd. sicheren Stand Gleichgewicht. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 Vergewissern Sie sich, dass sich bei Arbeiten...
 • Page 19 Explosionen usw. zu vermeiden. Der Akkublock darf nicht kurzgeschlossen Verwenden Sie nur die in diesem Handbuch werden. aufgeführten Klammern. Verwendung Die Kontakte dürfen nicht mit leitendem anderer Klammern kann eine Material in Berührung kommen. Funktionsstörung Werkzeugs Akkublock darf nicht in einem verursachen.
 • Page 20: Montage

  Montage und Demontage des Akkublocks ANMERKUNG: Abb.1 Es besteht die Möglichkeit, dass das Werkzeug • Schalten Sie das Werkzeug stets aus, bevor Sie • einen Moment lang funktioniert, wenn ur der den Akkublock einsetzen oder entfernen. Auslöser gezogen wird. Dies ist kein Anzeichen für Ziehen Sie zum Entfernen des Akkublocks die •...
 • Page 21: Wartung

  ZUBEHÖR Abb.8 ACHTUNG: Sichern Sie immer das Submagazin, da ansonsten ACHTUNG: • Klammern herausfallen Probleme Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • verursachen können. beschrieben ist, empfehlen folgende Wenn das Werkzeug bei geladenem Magazin nach • Zubehörteile und Aufsätze zu verwenden. Bei der unten gehalten und das Submagazin geöffnet wird,...
 • Page 22: Részletes Leírás

  Makita Corporation mennyezeteket, padlókat, tetőszerkezetet és 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN hasonlókat, nehogy áramütést, gázszivárgást, Hivatalos képviselő Európában: robbanást, stb. okozzon ha áram alatt levő Makita International Europe Ltd. vezetékbe, csővezetékbe vagy gázcsőbe Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 hajtaná...
 • Page 23: Működési Leírás

  észlel a szerszám működése során, akkor Ne tárolja a szerszámot vagy az akkumulátort azonnal hagyja abba a behajtási műveletet. olyan helyen, ahol a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja az 50 ゚ C-ot (122 ゚ F). Soha ne hajtson be U-kapcsokat olyan anyagokba, amelyeket U-kapcsok...
 • Page 24 Mélységbeállítás U-kapcsok Fig.2 Kezelje óvatosan az U-kapcsokat és azok dobozait. • Ha az U-kapcsok túl mélyen vagy túl sekélyen kerülnek U-kapcsokkal durván bánik, azok behajtásra, szabályozza be a behajtási mélységet, a elgörbülhetnek, ami nehézséget vagy elakadást szerszám alján található anya elforgatásával. Az okozhat az előretolásuk során.
 • Page 25 A tartozékot vagy kelléket használja csupán annak kifejezett rendeltetésére. Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. U-kapcsok (5000 darab/doboz) • Különböző típusú eredeti Makita akkumulátorok és • töltők...
 • Page 26: Technické Údaje

  3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPONSKO môže dôjsť k poruche nástroja. Autorizovaný zástupca v Európe: nástrojom nemanipulujte, Makita International Europe Ltd. nepokúšajte používať ho na iné účely ako Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 vrážanie skôb. 8JD, ANGLICKO Nepoužívajte nástroj bez skôb. Skracuje to ENB069-1 jeho životnosť.
 • Page 27: Popis Funkcie

  Nikdy nemarte jej účel zaistením dozadu alebo vybije. zatlačením rukou. Vždy prerušte prácu s nástrojom a nabite 13. Nikdy nemanipulujte s bezpečnostnou páčkou. jednotku akumulátora, keď spozorujete nižší Pravidelne kontrolujte funkčnosť výkon nástroja. bezpečnostnej páčky. Nikdy nenabíjate plne nabitú jednotku akumulátora.
 • Page 28 Ak potrebujete bližšie informácie týkajúce sa tohoto príslušenstva, zadnej časti vedľajšieho zásobníka. obráťte sa na vaše miestne servisné stredisko firmy Makita. Svorky (5000 ks/bal.) • Rôzne druhy originálnych blokov akumulátorov a nabíjačiek...
 • Page 29 Používejte pouze spony určené v této příručce. 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPONSKO Použití jakýchkoliv jiných spon může způsobit Oprávněný zástupce v Evropě: selhání nástroje. Makita International Europe Ltd. Nemanipulujte nástrojem Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 nepoužívejte k žádnému jinému účelu, než k 8JD, VELKÁ...
 • Page 30: Popis Funkce

  Nikdy nepotlačujte funkci pojistné páčky Přebíjení zkracuje životnost akumulátoru. zajištěním v zadní poloze nebo stisknutím Akumulátor nabíjejte při pokojové teplotě v rozmezí od 10 ゚ C do 40 ゚ C (50 ゚ F - 104 ゚ F). rukou. 13. Nikdy nemanipulujte s pojistnou páčkou. Před nabíjením nechejte horký...
 • Page 31 PŘÍSLUŠENSTVÍ pomocného zásobníku a posuňte pomocný zásobník směrem dozadu. POZOR: Zaveďte sponky do hlavního zásobníku tak, aby konce sponek byly orientovány podle obrázku. Posuňte Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, • pomocný zásobník směrem dopředu. doporučujeme používat toto příslušenství...
 • Page 32 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 883849-974...