Download  Print this page

Opis Działania - Makita T221D Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

zachowaniu narzędzia, natychmiast przestań
wstrzeliwać zszywki.
11.
Nigdy
nie
używaj
materiale, który mogą przebić i przez który
mogą przelecieć jak pocisk.
12. Nigdy
nie
zwalniaj
przełącznika
dopóki nie zdecydujesz się na wbicie zszywki
w materiał. Pozwól, aby obrabiany element
wcisnął dźwignię zabezpieczającą. W żadnym
razie nie rezygnuj z funkcji tej dźwigni, np.
unieruchamiając ją w położeniu zwolnionym
lub naciskając ją ręką.
13. Nie baw się tą dźwignią. Położenie dźwigni
zabezpieczającej należy często sprawdzać.
ZACHOWAĆ INSTRUKCJE
WAŻNE ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
DOTYCZĄCE AKUMULATORA
1.
Przed użyciem akumulatora zapoznać się z
wszystkimi
ostrzegawczymi
akumulatorze i (3) wyrobie, w którym będzie
używany akumulator.
2.
Akumulatora nie wolno rozbierać.
3.
Jeżeli czas pracy uległ znacznemu skróceniu,
należy natychmiast przerwać pracę. Może
bowiem dojść do przegrzania, ewentualnych
poparzeń, a nawet eksplozji.
4.
W przypadku przedostania się elektrolitu do
oczu, przemyć je wodą i niezwłocznie uzyskać
pomoc
lekarską.
spowodować utratę wzroku.
5.
Styki
akumulatora
zabezpieczyć,
akumulator osłonę.
6.
Nie doprowadzać do zwarcia akumulatora:
(1)
Nie
dotykać
wykonanymi
przewodzących.
(2)
Unikać przechowywania akumulatora w
pojemniku z metalowymi przedmiotami,
typu gwoździe, monety itp.
(3)
Chronić akumulator przed deszczem lub
wodą.
Zwarcie prowadzi do przepływu prądu
elektrycznego
przegrzania
konsekwencji może grozić poparzeniami a
nawet awarią urządzenia.
7.
Narzędzia
i
przechowywać
zszywek
na
jednocześnie
i
dźwigni
zabezpieczającej,
zaleceniami
i
na
(1)
ładowarce,
Może
on
należy
zakładając
na
nieużywany
styków
przedmiotami
z
materiałów
o
dużym
natężeniu
akumulatora,
akumulatora
nie
w
miejscach,
w
temperatura osiąga bądź przekracza 50 ゚ C
(122 ゚ F).
żadnym
8.
Akumulatorów nie wolno palić, również tych
poważnie
zużytych.
spustu
eksplodować.
9.
Chronić
uderzeniami.
ZACHOWAĆ INSTRUKCJE
Wskazówki dotyczące zachowania
maksymalnej trwałości akumulatora
1.
Akumulator należy naładować zanim zostanie
do końca rozładowany.
Gdy zauważysz spadek mocy narzędzia,
przerwij pracę i naładuj akumulator.
2.
Nie
ENC004-1
naładowanego akumulatora.
Przeładowanie akumulatora skraca jego czas
eksploatacji.
3.
Akumulator
mieszczącej się w przedziale ゚ C - 40 ゚ C (50 ゚
F - 104 ゚ F). Gdy akumulator jest gorący, przed
przystąpieniem do jego ładowania odczekać,
aż ostygnie.
znakami
4.
Akumulatory
(2)
sześciomiesięcznym
należy naładować.
OPIS DZIAŁANIA
UWAGA:
Przed przystąpieniem do regulacji lub przeglądu
narzędzia upewnić się, czy jest ono wyłączone i
czy został wyjęty akumulator.
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora
bowiem
Rys.1
Przed włożeniem lub wyjęciem akumulatora należy
zawsze
koniecznie wyłączyć narzędzie.
W celu wyjęcia akumulatora ściągnij płytkę blokady,
chwyć z obu stron za akumulator i wyciągnij go z
narzędzia.
Aby włożyć akumulator, wystarczy wyrównać
występ na akumulatorze z rowkiem w obudowie i
wsunąć go na swoje miejsce. Nasuń płytkę
blokady i zatrzaśnij ją w tym położeniu. Przed
przystąpieniem
koniecznie zamknij blokadę, aby akumulator
przypadkiem nie wypadł.
Przy wkładaniu akumulatora nie wolno używać siły.
Jeżeli akumulator nie wchodzi swobodnie, nie
i
został prawidłowo włożony.
co
w
wolno
których
11
uszkodzonych
W
ogniu
mogą
akumulator
przed
wolno
ładować
powtórnie
ładować
niklowo-wodorkowe,
okresie
do
uruchomienia
lub
całkowicie
one
bowiem
upadkiem
i
w
pełni
w
temperaturze
po
nieużywania,
narzędzia

Advertisement

loading