Download  Print this page

Technické Údaje - Makita T221D Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

SLOVENSKÝ
1-1. Kazeta akumulátora
1-2. Nastavovacia doska
2-1. Matica
3-1. Koniec nástroja (A)
3-2. Materiál
3-3. Menej ako 2 mm (5/64")
TECHNICKÉ ÚDAJE
Použiteľná dĺžka svoriek
Kapacita zásobníka svoriek
Rozmery (D x Š x V)
Menovité napätie
• Vzhľadom k neustálemu výskumu a vývoju tu uvedené technické údaje podliehajú zmenám bez upozornenia.
• Poznámka: Technické údaje sa možu pre rozne krajiny líšiť.
Určené použitie
Tento
nástroj
je
určený
konštrukčných materiálov, napríklad stavebného dreva.
PREHLÁSENIE O ZHODE S NORMAMI EU
Model; T221D
Prehlasujeme na našu vlastnú zodpovednosť, že tento
výrobok je v zhode s nasledujúcimi normami alebo
štandardizovanými dokumentami;
EN60745, EN55014 v súlade so Smernicami výboru,
2004/108/EC, 98/37/EC.
000230
Tomoyasu Kato
Zodpovedný výrobca:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPONSKO
Autorizovaný zástupca v Európe:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, ANGLICKO
ĎALŠIE BEZPEČNOSNÉ
ZÁSADY PRE NÁSTROJ
1.
V prípade potreby vždy noste ochranné
okuliare
alebo
bočným štítom a ochranný štít na celú tvár.
2.
Výpustným otvorom nemierte na nikoho v
blízkosti (najmä nie na tvár). Ruky a nohy držte
mimo oblasti výpustného otvoru.
Vysvetlenie všeobecného zobrazenia
4-1. Spúšť
4-2. Bezpečnostná páčka
5-1. Priezor
6-1. Tlak
6-2. Posunúť dozadu
6-3. Plátková pružina
Model
Šírka svorky
Čistá hmotnosť
na
vtláčanie skôb
CE2007
riaditeľ
bezpečnostné
okuliare
10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm
ENE054-1
3.
Pred vložením skôb, úpravami, kontrole,
údržbe alebo po vykonaní práce vždy vyberte
do
akumulátorovú jednotku.
4.
Pred prácou skontrolujte, či sa v blízkosti
ENH102-7
niekto nenachádza. Nikdy neskúšajte vrážať
skoby súčasne zvnútra aj zvonka steny. Skoby
môžu preraziť a/alebo vyletieť, čo predstavuje
smrteľné nebezpečenstvo.
5.
Dávajte pozor na pevnú pôdu pod nohami a
rovnováhu s nástrojom. Pri práci na vyšších
miestach skontrolujte, či niekto nie je pod
vami.
6.
Dôkladne skontrolujte steny, stropy, podlahy
zastrešenie a pod. aby prípadne nedošlo k
úrazu
výbuchu a pod., spôsobeným priechodom
skoby do živých vodičov, potrubí alebo
plynových rúrok.
7.
Používajte len skoby špecifikované v tomto
návode. Pri použití akýchkoľvek iných skôb
môže dôjsť k poruche nástroja.
8.
S
nepokúšajte používať ho na iné účely ako
vrážanie skôb.
9.
Nepoužívajte nástroj bez skôb. Skracuje to
ENB069-1
jeho životnosť.
10. Ak na nástroji spozorujete niečo chybné alebo
nezvyčajné, okamžite zastavte prácu.
11.
Nikdy nevrážajte skoby do materiálov, cez
ktoré by mohla skoba preniknúť a vyletieť ako
projektil.
s
12. Nikdy súčasne neaktivujte spúšťací prepínač
a bezpečnostnú páčku, kým nie ste pripravení
vrážať
bezpečnostnú
26
7-1. Svorky
8-1. Plátková pružina
8-2. Tlak
8-3. Potlačiť
T221D
10 mm
100 ks
199 mm x 58 mm x 193 mm
1,7 kg
Jednosmerný prúd 9,6 V
elektrickým
prúdom,
nástrojom
nemanipulujte,
skoby
do
obrobkov.
páčku
pritlačiť
úniku
plynu,
ani
sa
Nechajte
obrobkom.

Advertisement

loading