Download  Print this page

Makita T221D Instruction Manual page 15

Hide thumbs

Advertisement

declanşator şi pârghia de siguranţă dacă nu
sunteţi pregătit să capsaţi piesele. Lăsaţi
piesa să acţioneze pârghia de siguranţă. Nu
dezactivaţi
niciodată
siguranţă prin fixarea acesteia în poziţie
retrasă sau prin acţionarea ei cu mâna.
13. Nu dereglaţi niciodată pârghia de siguranţă.
Verificaţi frecvent funcţionarea corectă a
pârghiei de siguranţă.
PĂSTRAŢI ACESTE
INSTRUCŢIUNI
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE
PRIVIND SIGURANŢA
PENTRU CARTUŞUL
ACUMULATORULUI
1.
Înainte de a folosi cartuşul acumulatorului,
citiţi toate instrucţiunile şi atenţionările de pe
(1) încărcătorul acumulatorului, (2) acumulator
şi (3) produsul care foloseşte acumulatorul.
2.
Nu dezmembraţi cartuşul acumulatorului.
3.
Dacă timpul de funcţionare s-a redus excesiv,
întrerupeţi
imediat
poate prezenta risc de supraîncălzire, posibile
arsuri şi chiar explozie.
4.
Dacă electrolitul pătrunde în ochi, clătiţi bine
ochii cu apă curată şi consultaţi imediat un
medic. Există risc de orbire.
5.
Acoperiţi întotdeauna bornele acumulatorului
cu capacul acestuia atunci când nu folosiţi
cartuşul acumulatorului.
6.
Nu scurtcircuitaţi cartuşul acumulatorului:
(1)
Nu atingeţi bornele cu niciun material
conductor.
(2)
Evitaţi
acumulatorului la un loc cu alte obiecte
metalice cum ar fi cuie, monede etc.
(3)
Nu expuneţi cartuşul acumulatorului la
apă sau ploaie.
Un scurtcircuit al acumulatorului poate
provoca un flux puternic de curent
electric, supraîncălzire, posibile arsuri şi
chiar defectarea maşinii.
7.
Nu
depozitaţi
acumulatorului în spaţii în care temperatura
poate atinge sau depăşi 50 ゚ C (122 ゚ F).
8.
Nu incineraţi cartuşul acumulatorului chiar
dacă acesta este grav deteriorat sau complet
uzat. Cartuşul acumulatorului poate exploda
în foc.
9.
Aveţi grijă să nu scăpaţi pe jos sau să loviţi
acumulatorul.
funcţia
pârghiei
funcţionarea.
Aceasta
depozitarea
cartuşului
maşina
şi
cartuşul
PĂSTRAŢI ACESTE
INSTRUCŢIUNI
Sfaturi pentru obţinerea unei durate maxime
de
de exploatare a acumulatorului
1.
Încărcaţi cartuşul acumulatorului înainte de a
se descărca complet.
Întrerupeţi întotdeauna funcţionarea maşinii şi
încărcaţi
observaţi o scădere a puterii maşinii.
2.
Nu
complet încărcat.
Supraîncărcarea
ENC004-1
exploatare a acumulatorului.
3.
Încărcaţi
temperatura camerei, între 10 ゚ C - 40 ゚ C (50 ゚
F - 104 ゚ F). Lăsaţi un acumulator fierbinte să
se răcească înainte de a-l încărca.
4.
Încărcaţi cartuşul acumulatorului cu Nichel
Metal Hidrură dacă nu a fost utilizat pe o
perioadă mai lungă de şase luni.
DESCRIERE FUNCŢIONALĂ
ATENŢIE:
Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina este oprită şi
cartuşul acumulatorului este scos înainte de a
ajusta sau verifica funcţionarea maşinii.
Instalarea sau scoaterea cartuşului
acumulatorului
Fig.1
Opriţi întotdeauna maşina înainte de a introduce
sau scoate cartuşul acumulatorului.
Pentru a scoate cartuşul acumulatorului, extrageţi
placa de fixare de pe maşină şi apucaţi ambele
laturi ale cartuşului în timp ce îl extrageţi din
maşină.
Pentru a introduce cartuşul acumulatorului, aliniaţi
limba de pe cartuşul acumulatorului cu canelura
din carcasă şi introduceţi-l în locaş. Înclichetaţi la
loc placa de fixare. Asiguraţi-vă că aţi închis
complet placa de fixare înainte de a utiliza maşina,
pentru a preveni căderea accidentală a cartuşului
acumulatorului din maşină.
Nu forţaţi introducerea cartuşului acumulatorului.
Dacă acesta nu glisează uşor, înseamnă că a fost
introdus incorect.
Reglarea adâncimii
Fig.2
În cazul în care capsele sunt înfipte prea adânc sau
superficial, reglaţi adâncimea de înfigere prin rotirea
piuliţei din partea inferioară a maşinii. Pentru o înfigere
mai adâncă a capselor, rotiţi piuliţa în sens orar. Pentru o
înfigere mai superficială, rotiţi piuliţa în sens anti-orar.
Reţineţi că piuliţa trebuie rotită în incremente de 180°
(1/2 rotaţie) astfel încât crestătura de pe piuliţă să fie
15
cartuşul
acumulatorului
reîncărcaţi
niciodată
va
scurta
cartuşul
acumulatorului
când
un
acumulator
durata
de
la

Advertisement

loading