Download  Print this page

Makita T221D Instruction Manual page 31

Hide thumbs

Advertisement

proti povrchu dřeva. Nástroj se smí uvést do provozu
pouze v případě, že jsou provedeny obě činnosti
současně. Případné funkční vady kontrolujte pouze s
nástrojem bez zatížení. Současně nesmí být nástroj
namířen na pracovníka ani okolostojící osoby.
POZNÁMKA:
Existuje možnost, že se nástroj uvede do chodu
okamžitě po pouhém stisknutí spouště. Tato
situace nepředstavuje problém. Dojde-li k této
situaci, namiřte nástroj směrem od sebe a
okolostojících osob. Uvolněním a stisknutím
spouště se ujistěte o řádné funkci bezpečnostních
systémů.
Průzor
Fig.5
Na levé straně nástroje (při pohledu zepředu) je umístěn
průzor. Tento průzor slouží ke kontrole, zda se v
zásobníku stále nacházejí sponky. Pokud průzorem
nejsou vidět žádné sponky, doplňte sponky do
zásobníku.
MONTÁŽ
POZOR:
Před prováděním libovolných prací na nástroji se
vždy přesvědčte, zda je nástroj vypnutý a je
odpojen jeho akumulátor.
Sponky
Se sponkami a jejich obalem manipulujte opatrně.
Bude-li se sponkami zacházeno hrubě, mohou se
zdeformovat a způsobit problémy s přívodem
sponek nebo jejich zablokování.
Sponky neskladujte ve velmi vlhkém nebo velmi
horkém prostředí ani na přímém slunci.
Nepoužívejte sponky, které se zdají být poškozené,
ohnuté nebo zkorodované.
Plnění sponek
Fig.6
Stiskněte pružinový mechanismus na zadní straně
pomocného zásobníku a posuňte pomocný zásobník
směrem dozadu.
Zaveďte sponky do hlavního zásobníku tak, aby konce
sponek byly orientovány podle obrázku. Posuňte
pomocný zásobník směrem dopředu.
Fig.7
Pomocný zásobník zajistíte na místě tak, že jej budete
posunovat
při
současném
mechanismu na zadní straně pomocného zásobníku.
Fig.8
POZOR:
Vždy pomocný zásobník uchyťte na místě. V
opačném případě mohou sponky vypadnout a
způsobit problémy.
stisknutí
pružinového
Je-li zásobník naplněný a nástroj je držen směrem
dolů při otevřeném pomocném zásobníku, mohou
sponky vypadnout a ohrozit osoby nebo věci
nacházející se pod nástrojem. Mějte toto na paměti
zejména při práci ve výšce.
PRÁCE
Nastřelování sponek
Fig.9
Umístěte nástroj na upevňovaný materiál tak, aby zadní
a přední strana spočívala naplocho na materiálu.
Nenaklánějte nástroj na levou ani pravou stanu. Držte
nástroj pevně na materiálu. Poté stisknutím spouště
nastřelujte sponky.
Jsou-li sponky umisťovány příliš mělce, stiskněte hlavu
nástroje podle obrázku a nastřelujte sponky. Pokud jsou
sponky nastřelovány mělce i poté, upravte hloubku
otočením matice ve směru hodinových ručiček. Viz
„Nastavení hloubky".
Fig.10
POZOR:
Nepoužívejte nástroj bez sponek. Zkracuje se tak
životnost nástroje.
Pokud se nástroj zasekne, postupujte následovně.
Nejdříve
vysuňte
zásobník a odstraňte zaseknutou sponku pomocí
šroubováku nebo podobného nástroje.
ÚDRŽBA
POZOR:
Před zahájením kontroly nebo údržby nástroje se
vždy přesvědčte, zda je nástroj vypnutý a je
odpojen akumulátor.
Kvůli
zachování
SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy a
veškerá další údržba či seřizování prováděny
autorizovanými servisními středisky firmy Makita a
s použitím náhradních dílů Makita.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
POZOR:
Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu,
doporučujeme
nástavce. Při použití jiného příslušenství či
nástavců může hrozit nebezpečí zranění osob.
Příslušenství a nástavce lze používat pouze pro
jejich stanovené účely.
Potřebujete-li
bližší
příslušenství, obraťte se na vaše místní servisní
středisko firmy Makita.
Sponky (5 000 ks/krabice)
Různé typy originálních akumulátorů a nabíječek
Makita
31
akumulátor.
Otevřete
BEZPEČNOSTI
používat
toto
příslušenství
informace
ohledně
pomocný
a
a
tohoto

Advertisement

loading