Garantie En Service - AEG Voxtel SM420 Quick Start Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Status
SOS nummer
SOS SMS Aan/Uit om SMS aan of uit te schakelen
SOS SMS
Waarschuwingstoon
11 STANDAARDINSTELLINGEN
om alle gegevens te wissen en de telefoon terug
te zetten in de fabrieksinstellingen.
• Druk op Menu en selecteer Instellingen.
• Druk op OK en selecteer Instellingen resetten.
• Druk op OK en voer het wachtwoord van de te-
lefoon in (Standaard = 0000).
• Selecteer Ja om de reset te bevestigen of Nee
om te annuleren.

12 GARANTIE EN SERVICE

De Telefoon valt onder een garantie van 24 maan-
den vanaf de datum van aankoop vermeld op uw
kassabon. Deze garantie dekt geen fouten of defec-
ten veroorzaakt door ongelukken, verkeerd gebru-
ik, normale slijtage, verwaarlozing, bliksem, knoeien
om SOS aan en uit te schakelen
om SOS nummers te
programmeren
om de SMS boodschap die
naar alle SOS nummers wordt
verstuurd te bewerken
om de sirene te activeren wanneer
de SOS-toets wordt ingedrukt
122

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents