Download Table of Contents Print this page

AEG Voxtel SM420 Quick Start Manual page 111

Advertisement

Table of Contents
5
INSTALLATIE EN INSTELLING
5.1
Plaats de SIM-kaart en batterij
• Schakel de telefoon uit, koppel de lichtnetad-
apter los en verwijder de batterij.
• Druk en schuif de achterklep omlaag en til het
op om de achterklep te verwijderen.
• Verwijder de batterij door de onderkant in het
midden op te tillen.
• Schuif de SIM-kaart voorzichtig in de houder,
met de gouden connectors naar beneden en
de schuine hoek naar rechts onder.
• Plaats de batterij door de gouden contactpun-
ten op de batterij met die op de telefoon te
verbinden en druk de onderkant van de batterij
naar beneden totdat deze vastklikt.
• Plaats de achterklep terug door deze plat op de
achterkant van de handset te leggen en omh-
oog te duwen totdat deze vastklikt.
5.2
Batterij opladen:
Waarschuwing:
Gebruik alleen de meegeleverde/goedgekeurde
batterijen en opladers. Het gebruik van anderen
kan gevaarlijk zijn en zal goedkeuring of de ga-
rantie laten vervallen.
Niet opladen met een verwijderde achterklep.
111

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents