Download Table of Contents Print this page

AEG Voxtel SM420 Quick Start Manual page 108

Advertisement

Table of Contents
4
Spreektoets
5
Zaklamptoets
Rechter Soft-
6
key
Einde gesprek
7
/Aan/Uit-toets
8
Snelkiestoetsen
9
#-toets
• Indrukken om een oproep te beant-
woorden.
• Indrukken om de oproepenlijst te
openen.
• Indrukken om een nummer te bel-
len.
Ingedrukt houden om de zaklamp
aan/uit te schakelen.
Voert de functie uit die op het scherm
boven deze toets wordt getoond.
• Indrukken om een oproep te beëin-
digen of te weigeren.
• Indrukken om terug te keren naar
de standby-modus.
• Ingedrukt houden om de telefoon
aan/uit te schakelen.
Indrukken om de opgeslagen M1/M2/
M3 nummers te bellen.
• In standby-modus: Indrukken om
"#" in te voeren.
• In
standby-modus:
houden om tussen gebruikerspro-
fielen te schakelen.
• In bewerken-modus: Indrukken om
de invoermethode te wijzigen.
108
Ingedrukt

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents