Download Table of Contents Print this page

AEG Voxtel SM420 Quick Start Manual page 114

Advertisement

Table of Contents
• Druk op
6.3
Een gesprek beantwoorden
• Als de telefoon overgaat, drukt u op
antwoorden.
6.4
Volume regeling
• Tijdens een gesprek, drukt u op
volume te regelen.
Het volume niveau wordt getoond en blijft inge-
steld voor toekomstige gesprekken.
7
GEBRUIK VAN TELEFOONBOEK &
SNELKEUZETOETSEN
U kunt namen en telefoonnummers opslaan in
het interne telefoonboek (tot 100) en in het
SIM-telefoonboek (SIM-afhankelijk).
7.1
Het telefoonboek openen
In de ruststand:
• Druk op Menu, selecteer Telefoonboek, en OK. OF
• Druk op Namen.
7.2
Een nieuw nummer aan uw telefoonbo-
ek toevoegen
• Druk op Menu, selecteer Telefoonboek en OK.
om het nummer te bellen.
114
om te
/
om het

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents